piątek, 28 stycznia, 2022

Pewne jest jedno! Polskie mięso zawsze w dobrym towarzystwie! Związek Polskie Mięso rozpoczyna IV edycję ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej „Marka Polskie Mięso. Polska Smakuje.”

Tegoroczna edycja kampanii pod hasłem “Pewne jest jedno. Polskie Mięso. Zawsze w dobrym towarzystwie” to kontynuacja promocji polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów. Jej nadrzędnym celem jest informowanie konsumentów o walorach odżywczych i ważnej roli mięsa w codziennej diecie. Ponadto istnieje silna potrzeba edukacji konsumentów o pochodzeniu mięsa oraz wspierania polskich producentów i hodowców w tym zakresie. Potrzeba poznania pochodzenia produktów spożywczych, w tym mięsa, jest wyraźnie obserwowana wśród polskich konsumentów, którzy nie zawsze potrafią rozpoznać żywność polskiego pochodzenia na półkach sklepowych.

Jak wynika z danych OECD (Organizacji Rozwoju Współpracy Gospodarczej) i FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w roku 2020 na świecie wzrosła konsumpcja mięsa i wyniosła 325 mln t. Spożycie mięsa w UE wyniosło 69,8 kg na osobę. Według tych danych europejczycy jedzą najwięcej wieprzowiny – 33,5 kg na osobę. Na drugim miejscu znajduje się drób – 24,3 kg na osobę.

Podczas trwania kampanii przedstawimy zalety zdrowotne i wartości odżywcze polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego potwierdzone wynikami najnowszych badań. „W sferze publicznej brakuje merytorycznej dyskusji i opinii ekspertów dotyczącej wpływu spożycia mięsa na zdrowie człowieka. Zbyt mało mówi się też o tym jak, ważna jest jego jakość, jaki wpływ na ekonomię ma zrównoważona hodowla trzody chlewnej i drobiu i jakimi sposobami powinno chronić się środowisko.” – mówi prezes Zarządu Związku Polskie Mięso p. Witold Choiński.

Do udziału w kampanii zaproszeni zostali znani i cenieni eksperci. Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, jako ekspert kampanii brała już udział poprzednich edycjach, doskonale porusza się w tematyce trendów i nowości dotyczących polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego. Do grona ekspertów dołączyła również dietetyk p. Dorota Osóbka.

Ambasadorami tegorocznej edycji zostało, znane ze swoich kulinarnych dokonań, rodzeństwo Grażyna (Gaja) Kuroń i Jakub Kuroń. Jakub przyznaje, że udział w kampanii jest świetną okazją do wspólnego gotowania i podzielenia się przepisami na dania z polskiej wieprzowiny i drobiu. Obiecał zaprosić do swojej kuchni, by wspólnie z siostrą pokazać jak przygotować tradycyjne polskie dania w nowej, zdrowszej wersji.

W trakcie kampanii poznamy między innymi najnowsze tendencje rynkowe dotyczące sprzedaży mięsa oraz zasady wybierania i kupowania dobrej jakości mięsa. W raporcie „Wieprzowina – Nowa Perspektywa”* naukowcy przekonują, że obecnie wieprzowina, dzięki zmianom jakie zaszły podczas dziesięcioleci doskonalenia świń w kierunku mięsnym, zawiera niewiele tłuszczu, jest mniej kaloryczna i charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą.

Z badań wynika, co potwierdza prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, że prawie 39% Polaków kupuje i spożywa mięso drobiowe, co daje około 27,5 kg tego mięsa rocznie na osobę. Dodatkowo Polska, niezmiennie od 2017 roku utrzymuje pozycję lidera w produkcji drobiarskiej wśród wszystkich krajów UE. 73% całego eksportu produktów drobiarskich trafiło na rynki krajów członkowskich UE.

Dowiemy się również, dlaczego w zrównoważonej diecie nie powinno zabraknąć wieprzowiny i drobiu. „W prawidłowo zbilansowanej diecie jest miejsce dla dobrej jakości mięsa, w tym mięsa wieprzowego i drobiowego, które Polacy bardzo lubią. Ważne jednak jakie to mięso, skąd pochodzi, jaka jest jego jakość i świeżość oraz to, jakim zabiegom kulinarnym zostało poddane przed spożyciem” – mówi dietetyk p. Dorota Osóbka.

Tegoroczne hasło kampanii: „Zawsze w dobrym towarzystwie” nawiązuje zatem do wspólnego gotowania i biesiadowania w gronie rodziny i przyjaciół, ale również do zbilansowanej diety i odpowiednio dobranych, dobrej jakości produktów na naszym stole.

Cykl spotkań, mających na celu popularyzację polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego, rozpoczęła konferencja „Pewne jest jedno. Polskie Mięso. Zawsze w dobrym towarzystwie”. W trakcie kampanii planowane są wydarzenia specjalne, w których swój udział zapowiedzieli wyjątkowi goście. Część z tych spotkań odbędzie się w plenerze. Cała akcja potrwa do 31 lipca 2022 r.

Kampania w całości została sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

* Z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi wieprzowiny można zapoznać się na stronie: https://perspektywy-wieprzowiny.pl/

Gospodarka Mięsna nr 01.2022

SPIS TREŚCI

4 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

8 RYNEK PRZYSZŁOŚCI

   EWA KAKIET-SPRINGER

 Kto chodzi spać głodny ten ma złe sny

 OSŁONKI

 10 PAWEŁ SOBCZAK, WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK

    Pozyskiwanie i przydatność technologiczna osłonek naturalnych

DODATKI

 12 HALINA MAKAŁA

  Wpływ dodatków paszowych o działaniu immulogicznym, pre- i probiotyków oraz ziół na status     zdrowotny i jakość uzyskiwanego mięsa drobiu

EKONOMIA

16 ŹRÓDŁO: GOBARTO HODOWCA

Ponad 31,5 tys. gospodarstw zlikwidowało hodowlę świń w 2021 r.

RYS HISTORYCZNY

20 MARIAN WINIARSKI

Ocena funkcjonowania polskiego przemysłu mięsnego

FELIETON

28 FRANCISZEK KŁADŹ

Reklama – dziecko marketingu, często niesprawne

Bezpłatne Webinarium PFPŻ ZP

Liczenie i redukcja śladu węglowego nowym wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego

28 stycznia 2022 r.

W imieniu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, kwartalnika „Food-Lex” i Fundacji Climate Strategies Poland zapraszamy na webinarium nt. śladu węglowego firm i jego znaczenia dla rozwoju firm sektora przetwórstwa spożywczego i ich konkurencyjności, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 r. (piątek) w godz. 10:30-12:40 na platformie ZOOM.

Prelegentami będą eksperci z Fundacji Climate Strategies Poland:

  • dr Agnieszka Liszka – Dobrowolska – Zarząd Fundacji
  • Łukasz Broniewski – Zarząd Fundacji
  • Łukasz Dobrowolski – Dyrektor, Strategie Klimatyczne i Rynek Energii, CSP
  • Aleksandra Drewko – Ekspert, CSP

Dlaczego temat śladu węglowego firmy to temat strategiczny, który znacząco wpłynie na prowadzenie biznesu? Dlaczego już dziś warto i trzeba liczyć ślad węglowy, jak się do tego zabrać, co zrobić z wynikami obliczeń i gdzie się spodziewać wyzwań – te zagadnienia poruszą eksperci Fundacji Climate Strategies Poland (CSP). Fundacja na co dzień liczy ślad węglowy organizacji, produktów i usług, wspiera firmy w budowaniu strategii redukcji emisji i komunikacji klimatycznej, prowadzi działania edukacyjne.  

Webinarium jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej –

dla Zarządów, osób zajmujących się ochroną środowiska, komunikacją, Corporate Affairs, CSR, a także dla Działów Prawnych

Informacja na temat konferencji na stronie www.pfpz.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji! 

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Chałubińskiego 8,00-613 Warszawa

M: + 48 604 143 104

Czy efekt motyla załamie gospodarkę żywnościową?

Od ponad 20 lat można zaobserwować systematyczny wzrost eksportu polskiej żywności. W ubiegłym roku osiągnął on wartość ok. 36 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem to ok. 12 mld euro, tj. ponad 55 mld zł. Tym samym, jest ona kluczowym elementem stabilizującym finanse państwa.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z najważniejszych elementów naszej gospodarki, o czym przekonujemy się podczas pandemii COVID.

Przewaga eksportowa polskiej żywności na rynkach światowych kreowana jest przez podstawowe elementy: cenę, jakość, powtarzalność oraz uczciwość w biznesie. Na rynek europejski (głównie niemiecki) trafia ok. 80% polskiej żywności.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę podstawowe jednostkowe koszty wytwarzania danego produktu: robociznę, technologię i technikę przetwórstwa, organizację pracy, porcjowanie, pakowanie, składowanie, dystrybucję oraz kontakty biznesowe, to elementy te można mniej lub bardziej kształtować. Ceny surowców oraz paliw są dość zmienne w okresach napięć gospodarczych i tym samym notowań giełdowych, co wpływa na cenę produktu finalnego, ale mogą być uwzględniane w cenie produktu.

Załamanie eksportu niektórych artykułów żywnościowych z naszego kraju może nastąpić w wyniku działania firm globalnych. Niektóre z nich przejęły i kontrolują nawet 90% danego asortymentu. W tym miejscu z przykrością trzeba stwierdzić, że prawie całkowite przejęcie danego asortymentu przez koncern zagraniczny odbywa się kosztem upadku wielu firm z polskim kapitałem. Dlaczego więc decyzje o inwestycjach kapitału zagranicznego w polską gospodarkę żywnościową prezentowane są przez władze jako sukces gospodarczy rządu?  

Załamanie się konkurencyjności, a zarazem eksportu polskiej żywności może spowodować również efekt motyla, poprzez załamanie się całej gospodarki naszego kraju. Przetwórstwo spożywcze to łańcuchy powiązań od rolnictwa, przemysł, po dystrybucję, czego efektem końcowym są zyski liczone w dziesiątkach miliardów złotych.

Przemysł przetwórczy jest niezwykle energochłonny. Sprawność maszyn i urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych w dużej mierze zależy od jakości zabezpieczeń parku maszynowego, zależnego od jakości nośników energetycznych oraz sposobów ich dostarczania, łączenia oraz eksploatacji. Niestety urządzenia te obsługują w większości osoby do tego często niewłaściwe zawodowo przygotowane.                       

Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie oraz wyższe techniczne, które nabyły stosowne kwalifikacje zawodowe w energetyce oraz zdały egzaminy państwowe, nie mogą wykonywać pracy we własnym zawodzie.Jedyną podstawąprawną wykonywania pracy w tym obszarze, przez każdego chętnego bez względu na wykształcenie, jest zdanie egzaminu przed niektórymi prywatnymi podmiotami, wskazanymi przez ustawodawcę w ustawie Prawo energetyczne z 2021 r. Sytuacja ta powoduje, że obecnie większość prac w zakresie energetyki, w tym w przemyśle spożywczym, realizowana jest przez osoby nieposiadające kierunkowego wykształcenia zawodowego. Prace te wykonują często humaniści na podstawie uprawnień nadawanych przez prywatne komisje energetycznych, po odbyciu kilkugodzinnych szkoleń zakończonych egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu. W tym miejscu należy wskazać, że przyczyną znacznej liczby pożaróworaz awarii energetycznych jest brak umiejętności zawodowych u osóbwykonywujących ten zawód.

Reasumując, logicznym jest, aby zawód ten wykonywały osoby, które nabyły państwowe kwalifikacje zawodowe w wyniku ukończenia kierunkowego kształcenia zawodowego i zdały stosowne egzaminy państwowe. Szkolenia oraz egzaminy energetyczne, jeżeli jest taka potrzeba gospodarki, powinny być realizowane wyłącznie jako egzaminy państwowe, tak jak w wielu pozostałych zawodach.

Niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że obecny stan prawny, przedkładający kilkugodzinne szkolenia zakończone egzaminami w prywatnych podmiotach nad wieloletnimi państwowymi szkoleniami i egzaminami uprawniającymi do wykonywania pracy w energetyce, wynika wprost z ustawy Prawo energetyczne. Do tego trzeba dodać, że mają one charakter cykliczny i odpłatny, realizowany przez niektóre prywatne podmioty wskazane przez ustawodawcę. Tym samym uprzywilejowują tylko niektóre prywatne podmioty naruszając równość działalności podmiotów gospodarczych.

SITSpoż. widząc ten problem wystąpiło ze stosownymi pismami do ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki. Konkluzje odpowiedzi z obydwu ministerstw były prawie identyczne:poruszony problem nie dotyczy ich resortów. Kopie naszych pism oba ministerstwa skierowały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które odpowiedziało, że będzie zbierało doświadczenie z funkcjonowania ustawy Prawo energetyczne wprowadzonej w 2021 roku.

Zdumienie musi budzić fakt, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uznaje i wspiera fakt, że wiedza zawodowa nabyta i nabywana podczas wielu lat nauki, w systemie kształcenia zawodowego i poparta stosownymi egzaminami lub też w systemie kształcenia pozaszkolnego, np. w instytutach naukowo-badawczych, zgodnie z nowym prawem energetycznym jest bezwartościowa, gdyż nie uprawnia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.  

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odpowiedział natomiast, że nie jest organem właściwym dla zaprezentowanego problemu. Tymczasem głównym mottem wszystkich szkoleń w ochronie przeciwpożarowej jest lepiej zapobiegać niż gasić. Poważne pożary w przemyśle spożywczym często kończą się stwierdzeniem, że jest to wina instalacji elektrycznej. A kto ma nadzór i odpowiada za prawidłowe odbiór instalacji elektrycznych? O jakości nadzoru straży pożarnej nad energetyką mogą świadczyć sposoby odbioru zamontowanych, w ostatnich dwóch latach, nowych instalacji fotowoltaicznych. Przeciążenia w sieciach energetycznych, w wyniku złego działania falowników oraz złe i nieumiejętne mocowanie i podłączanie paneli spowodowały olbrzymią liczbę pożarów, co świadczy o jakości profilaktyki przeciwpożarowej przy odbiorze tych instalacji. 

Reasumują jedną z przyczyn ewentualnego załamania się gospodarki żywnościowej, w naszym kraju, może być sposób realizacji polityki energetycznej przez osoby często nie przygotowane do tego zawodowo, na którą producenci żywności nie mają żadnego wpływu -sytuacja ta może spowodować efekt motyla.                                                                                    

Bronisław Wesołowski

Gospodarka Mięsna nr 12.2021

SPIS TREŚCI

14 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

    JUBILEUSZ

16 85-lat dr inż. Adama Olszewskiego

    RYNEK PRZYSZŁOŚCI

18 „Is America back” – odrodzenie czy zmierzch „Amerykańskiego Stulecia”?

    EWA KAKIET-SPRINGER

    TRENDY

24 Rynek żywności ekologicznej

    ANETA CEGIEŁKA, KACPER SUDRA, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, MARTA CHMIEL

   JAKOŚĆ

32 Barwa mięsa jako jeden z determinantów atrakcyjności i jakości produktu spożywczego

    DAGMARA DRÓŻDŻ

    WZORCOWY SKLEP MIĘSNY

38 Dobre praktyki w sklepie mięsnym – dokumentacja systemu HACCP w sklepie mięsnym

    KATARZYNA GODLEWSKA

    EKONOMIA

44 Analiza przemian w rolnictwie województwa podkarpackiego w latach 2008-2020

    ADAM OLSZEWSKI

   CIEKAWOSTKI

49 Mięso i krew jako tabu pokarmowe

    JANUSZ R. MROCZEK

53 SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2021

Rekordowe inwestycje i dobre wyniki

Sokołów podsumowuje rok

Mimo pełnej wyzwań sytuacji rynkowej, firma Sokołów wypracowała w mijającym roku dobre wyniki. Na szczególną uwagę zasługuje wyższy poziom masy sprzedaży oraz znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych. Zgodnie z długofalową strategią firmy, zrealizowano wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, w szczególności inicjatywy wspierające ochronę środowiska. Jak podkreśla Bogusław Miszczuk – Prezes Zarządu, te zadowalające roczne wyniki są zasługą całego zespołu Grupy.

Niesprzyjające uwarunkowania zewnętrzne

Spośród niekorzystnych uwarunkowań, które dotknęły całą branżę mięsną w tym roku, bardzo dotkliwa była niestabilna sytuacja na rynku surowcowym oraz duża dynamika zmian cen surowca zarówno wołowego, jak i wieprzowego. – Te czynniki w wymierny sposób przekładają się na pozycję biznesową wszystkich podmiotów działających w branży mięsnej w naszym kraju – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Nadal borykamy się też z innym istotnym problemem, jakim jest szybko rozprzestrzeniający się wirus ASF. Już 67% powierzchni Polski jest objęte obostrzeniami, a sytuacja hodowców staje się coraz trudniejsza. Skutkiem tej epidemii są również dotkliwe ograniczenia eksportowe. Oczywiście duży wpływ na nasze działania i wyniki miała trwająca pandemia Covid-19, a co za tym idzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz utrzymanie ciągłości produkcji. Wiąże się to bezpośrednio ze znacznymi nakładami finansowymi. Te wyzwania wymagają od nas niezwykle elastycznej postawy i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. Wiedza i doświadczenie, jakimi dysponujemy, pozwalają nam na bieżąco dostosowywać naszą strategię do pojawiających się uwarunkowań.

Największe sukcesy w minionym roku

Mimo wymagających czynników zewnętrznych, firma osiągnęła satysfakcjonujące wyniki. Masa sprzedaży wzrosła o ponad 4 500 ton. W tym roku Sokołów przeznaczył też rekordową sumę na inwestycje – 316 700 000 zł. Realizowane inwestycje są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.  – Naszym najważniejszym celem jest niezmiennie zaspokojenie potrzeb konsumentów – podkreśla Bogusław Miszczuk. – Dlatego zasadniczym elementem naszej strategii jest stały rozwój asortymentu. Dysponując rozbudowanym parkiem maszynowym, jak i innowacyjnymi technologiami produkcyjnymi, możemy tworzyć nowe produkty, zgodne z najbardziej aktualnymi trendami. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 50 nowości, m.in. Szynkę sokołowską kruchą w plastrach, parówki Stówki 100% z mięsa kurczaka, Kabanosy pieczone (z szynki, z indykiem, z cielęciną), Dania Gotowe Sokoliki dla najmłodszych konsumentów oraz innowacyjne produkty nie wymagające chłodzenia „Wygodne w drogę”. Znacząco rozbudowaliśmy nasz asortyment grillowy, zarówno o propozycje mięsne (m.in. Kiełbaski nacinane, Kiełbaski o smaku węgierskim, argentyńskim), jak i roślinne Z Gruntu

Dobre. Poszerzyliśmy też ofertę plastrów vege Z Gruntu Dobre, o kolejne wersje smakowe – z kurkami, z oliwkami, z czosnkiem niedźwiedzim. Cała linia Z Gruntu Dobre przeszła ponadto rebranding.

Niezwykle ważnym dla firmy działaniem było uruchomienie oraz rozwój sprzedaży online. – Wiemy, jak istotne jest dziś dla konsumentów poczucie bezpieczeństwa, również jeśli chodzi o sposób dokonywania zakupów – zaznacza Bogusław Miszczuk. – Dlatego rozpoczęliśmy sprzedaż wyrobów firmowych drogą online. Obecnie realizujemy dostawy z 38 punktów. Cieszymy się, że coraz szersza grupa klientów korzysta z tego rozwiązania i planujemy dalszy rozwój w tym obszarze. W tym roku otworzyliśmy także nasze pierwsze firmowe stoiska roślinne, na których dostępna jest szeroka gama wyrobów Z Gruntu Dobre. Sokołów jednocześnie rozwija sieć Sklepów Własnych, która dziś obejmuje już 327 placówek. Jak podkreśla Prezes Miszczuk, priorytetem firmy w tym obszarze jest nie tylko poszerzanie dostępu do pełnego asortymentu, lecz także gwarancja bezpiecznych zakupów.

Wśród istotnych tegorocznych sukcesów Prezes Miszczuk wymienia zdobycie przez Sokołów pierwszego miejsca w kategorii „Branża Spożywcza” w dorocznym Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. – To kolejne potwierdzenie naszej mocnej pozycji rynkowej, która jest zasługą pracy i zaangażowania całego zespołu Grupy Sokołów ­– mówi Bogusław Miszczuk. – Tak znakomity wynik oraz osiągnięty przez nas wzrost wartości marki to z pewnością powód do satysfakcji, zwłaszcza w obliczu tak wymagającej sytuacji rynkowej.

Z myślą o pracownikach

Prezes Miszczuk podkreśla, że kluczowe znaczenie dla realizacji założonych celów firmowych mają pracownicy Grupy Sokołów. – To oni są siłą napędową do dalszego rozwoju Grupy – mówi Bogusław Miszczuk. – Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu, ciężkiej pracy, możemy osiągać zadowalające wyniki. Doceniamy ich zaangażowanie, a zapewnienie dobrych warunków pracy i szerokich możliwości rozwoju zawodowego i osobistego są naszymi priorytetami. Tym bardziej cieszymy się, że w tym roku Sokołów został uhonorowany dwoma prestiżowymi tytułami, stanowiącymi potwierdzenie naszej mocnej pozycji wśród najlepszych pracodawców w kraju. Już po raz czwarty zdobyliśmy tytuł „Solidnego Pracodawcy”, zostaliśmy także wyróżnieni przez magazyn „Forbes”, który po raz pierwszy w Polsce przeprowadził badanie Poland’s Best Employers – Najlepsi Polscy Pracodawcy. W rankingu tym, wśród 300 wyróżnionych firm, Sokołów uplasował się na 83. pozycji, 8. miejscu w branży FMCG oraz na 1. miejscu w branży mięsnej.

Firma kontynuowała również program „Leadership pipeline”, czyli szkolenia dla kadry zarządzającej, zarówno w grupie pracowników produkcyjnych, jak i umysłowych. Sokołów zrealizował też czwartą edycję „Graduate Programme” – projektu prowadzonego w skali międzynarodowej, który młodym ludziom daje szerokie możliwości pozyskania praktycznego doświadczenia biznesowego.

Zmiany w Zarządzie

W tym roku na emeryturę odeszli dwaj wieloletni Wiceprezesi: Mieczysław Walkowiak, który był Wiceprezesem ds. Handlu i Marketingu oraz Paweł Włodawiec, pełniący funkcję Wiceprezesa ds.

Surowcowych. Pierwszego z nich zastąpił Maciej Częścik, dotychczasowy Dyrektor Spółki ds. Cen, który jako Wiceprezes ds. Handlu i Marketingu chce się skupić na dalszym umacnianiu pozycji Sokołowa na rynku polskim i europejskim. Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych – Leszek Jakielski, wcześniej pełniący funkcję Dyrektora Spółki ds. Zakupu Bydła planuje m.in. rozbudowę dotychczasowych rozwiązań biznesowych oraz wdrożenie digitalizacji procesów zakupowych.

Sokołów społecznie odpowiedzialny

Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są na stałe wpisane w DNA firmy Sokołów, dlatego również w tym roku firma podjęła się realizacji kolejnych inicjatyw wspierających ochronę środowiska.

Dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań we wszystkich zakładach Grupy, ograniczone zostało zużycie: gazu o 400 000 m3, wody o ponad 20 000 m3, energii elektrycznej o  2 000 MWh, a emisja gazów cieplarnianych została zmniejszona o 1 500 ton. – Dołączyliśmy także do akcji Too Good To Go, której celem jest ograniczenie marnowania żywności – mówi Bogusław Miszczuk. – Cieszymy się, że wspólnie z naszymi klientami możemy skutecznie realizować działania w duchu „zero waste”. W mijającym roku zainicjowaliśmy ponadto projekt dotyczący wyliczania śladu węglowego dla produktów oferowanych przez Sokołów. Intensywnie pracujemy nad wprowadzaniem bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie opakowań. Realizujemy projekty ukierunkowane na implementację innowacyjnych opakowań nadających się do recyklingu i wdrożyliśmy nowe formy pakowania np. „eco papier”.

Plany na nadchodzący rok

Prezes Miszczuk zapewnia, że w nadchodzącym roku głównym celem będzie nadal prężny rozwój firmy oraz realizacja oczekiwań konsumentów. Zapowiada też kolejne nakłady inwestycyjne na zwiększanie potencjału produkcyjnego i poszerzanie asortymentu o ciekawe produkty. – Liczymy na poprawę uwarunkowań rynkowych, ale mamy też świadomość, że wyzwania, z którymi mamy obecnie do czynienia, nie znikną szybko – mówi Bogusław Miszczuk. W kolejnym roku będą też mocno rozwijane działania z zakresu CSR, zgodnie z nową, 5-letnią strategią, przyjętą przez grupę Danish Crown, do której Sokołów należy. – Feeding the Future (Wyżywić przyszłość) – to hasło strategii, zgodnie z którą zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy – mówi Bogusław Miszczuk. – W dalszym ciągu będziemy wdrażać rozwiązania i innowacje technologiczne, dzięki którym będziemy mogli produkować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i ograniczać zużycie zasobów naturalnych. Przed nami z pewnością czas wytężonej pracy, jestem jednak przekonany, że po raz kolejny zdołamy sprostać tym wyzwaniom. Z całą pewnością miliony Polaków nadal będą mogły cieszyć się smakiem swoich ulubionych produktów Sokołów – zarówno tych już dobrze im znanych, jak i zupełnie nowych.

Optymalizacja łańcuchów dostaw to
sposób na poprawę wydajności

Wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą silnie konkurencyjny polski rynek, jak
również trudna post-pandemiczna rzeczywistość, krajowi producenci
szukają sposobów na poprawę efektywności na każdym etapie swojej
działalności. Dla firmy Animex istotnym sposobem na poprawę
wydajności jest wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych w ramach całego
łańcucha dostaw. Na przykładzie współpracy z firmą CHEP prezentujemy,
jak podnoszenie skuteczności procesów logistycznych idzie w parze
z ograniczaniem kosztów operacyjnych i redukcją śladu węglowego.
Na pytania odpowiadają Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public
i Government Relations (Animex) oraz Piotr Lankiewicz, Senior Account
Manager (CHEP).

Czytaj całość

Gospodarka Mięsna nr 11.2021

SPIS TREŚCI

8 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

PERSONALIA

10 Wojciech Wtulich – były dyrektor Zakładów Mięsnych SOKOŁÓW SA Oddział w Czyżwie

ZARZĄDZANIE

12 Jak rekrutować najlepszych pracowników

WOJCIECH MOSZCZYŃSKI

UBÓJ

14 Organizacja uboju i obróbki poubojowej a jakość produkowanego mięsa

JERZY WAJDZIK

CHŁODNICTWO

18 Urządzenia do chłodzenia, mrożenia i rozmrażania

IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA

NADZIEWANIE

24 Nadziewarki – charakterystyka, nowości

PAWEŁ SOBCZAK, WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK

EKONOMIA

28 Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2021 r.

ROBERT MROCZEK

30 Rynek mięsa w Polsce – podstawowe informacje

ROBERT MROCZEK

Gospodarka Mięsna nr 10.2021

SPIS TREŚCI

6 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

  RYNEK PRZYSZŁOŚCI

8 Globalne Migracje – proces stary jak świat

  EWA KAKIET-SPRINGER

  SYSTEMY NAPEŁNIANIA

12 Współczesne metody i technika nadziewania surowców i farszów mięsnych

  MARIAN K. PANASIEWICZ, GRZEGORZ ŁYSIAK

  TECHNOLOGIA

18 Zastosowanie metody sous-vide w przetwórstwie mięsa

  KATARZYNA TKACZ, MONIKA MODZELEWSKA-KAPITUŁA, KLAUDIA SKARZYŃSKA, WERONIKA    ZDUŃCZYK

  KLASYFIKACJA

22 Nowoczesne metody klasyfikacji tusz przeżuwaczy

  DARIUSZ LISIAK, KAROL BORZUTA, PIOTR JANISZEWSKI, EUGENIA GRZEŚKOWIAK

  WZORCOWY SKLEP MIĘSNY

26 Identyfikalność w sklepie mięsnym

   KATARZYNA GODLEWSKA

   FELIETON

28 Marketing – dziecko rynku

   FRANCIESZEK KŁADŹ

KRONIKA

31 Walne zgromadzenie UPEMI

Nowość! Wędliny w plastrach 90 g od ZM Pekpol w nowych opakowaniach – teraz w sam raz na śniadanie

Wędliny w plastrach ZM Pekpol są teraz dostępne w nowych, poręcznych opakowaniach o wadze 90 g. Świetnie sprawdzą się jako baza pożywnego, niedrogiego śniadania, np. w postaci ulubionej kanapki do szkoły lub pracy.

Nowe wędliny w plastrach od ZM Pekpol to urozmaicenie dobrze znanych, mięsnych smaków. Zostały przygotowane z wysokiej jakości mięsa wieprzowego i drobiowego. Są soczyste i świetnie doprawione, dlatego będą doskonałym składnikiem codziennych kanapek. Będą także pysznym dodatkiem do różnego rodzaju zapiekanek i pizzy. Są dostępne w niewielkich, poręcznych, kwadratowych opakowaniach, które ułatwiają przygotowanie posiłków o każdej porze dnia.

Cena: 1,5-2 zł

Waga: 90 g