Rada Programowo Naukowa

dr hab. inż. Dariusz Lisiak – przewodniczący,

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka,

prof. dr hab. Marek Cierach,

mgr Łukasz Dominiak,

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata,

mgr Jacek Marcinkowski,

prof. dr hab. Andrzej Pisula,

mgr Wiesław Różański,

prof. dr hab. Mirosław Słowiński,

dr inż. Piotr Szymański.

Partnerzy