Rada Programowo Naukowa

dr hab. inż. Dariusz Lisiak – przewodniczący,

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka,

prof. dr hab. Marek Cierach,

mgr Łukasz Dominiak,

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata,

mgr Jacek Marcinkowski,

prof. dr hab. Andrzej Pisula,

mgr Wiesław Różański,

prof. dr hab. Mirosław Słowiński,

dr inż. Piotr Szymański.