O czasopiśmie

GOSPODARKA MIĘSNA jest najstarszym czasopismem branży mięsnej. Ukazuje się regularnie, co miesiąc od 1949 roku. Właścicielem tytułu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, a wydawcą Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.
Na łamach miesięcznika publikowane są artykuły popularno-naukowe, zawierające wiele ciekawych informacji, wskazówek, innowacyjnych rozwiązań oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, jakości, zarządzania czy też prawa żywnościowego. Dużym zainteresowaniem cieszy się również dział ekonomia, w którym publikowane są analizy i prognozy dotyczące rynku mięsnego w Polsce i na świecie oraz wyniki handlowe.

Każdy numer czasopisma dostępny jest na portalu www.sigma-not.pl. Prenumerata PLUS daje możliwość korzystania z bazy artykułów z lat 2004-2019.

GOSPODARKA MIĘSNA jest umieszczona na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Punktacja Index Copernicus – 46,59.

Partnerzy