Zrestrukturyzowana Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

W ostatnich dniach ukonstytuowały się nowe władze Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. Sięgając do bogatej tradycji polskiej gastronomii oraz widząc konieczność skupienia branży gastronomicznej w obronie własnych interesów, kreowania planów działań i trendów na przyszłość, ukonstytuowano nowe władze Rady.

Przewodniczącym Rady został Hieronim Jurga właściciel grupy ABC Kuchni skupiającej: dwie restauracje 3 kolory, firmę cateringową ABC Kuchni, a także projekty gastronomiczne Kolekcja smaków oraz JOY Natural Ice Cream. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Juliuszowi Podolskiemu, osobie związanej z branżą gastronomiczną od wielu lat, dziennikarzowi i publicyście kulinarnemu działającemu m.in. w ramach Poznańskiego Klubu Biesiadników.

Zgodnie uznano, że KRGiC w swoich działaniach będzie skupiała się przede wszystkim na promocji polskich produktów za pośrednictwem polskiej gastronomii i cateringu. Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie: opracowywanie opinii w zakresie spraw gospodarczych dotyczących m.in. występowania do władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach gastronomii; reprezentowanie wspólnych interesów i problemów branży na terenie Polski i poza jej granicami  oraz  współpraca z organizacjami pokrewnymi innych państw; opracowywanie, przyjmowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do rozwoju polskiej gastronomii i cateringu; przygotowywanie szkoleń dedykowanych pracownikom firm związanych z branżą; współpraca z organizacjami zagranicznymi w zakresie wykorzystania i upowszechniania wiedzy z obszaru działania Rady.

KRGiC będzie dążyć do pełnienia roli organu opiniotwórczego dla administracji, tj.: ministerstw, organów kontrolnych i innych agend rządowych.

Rada działa przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, a organem prasowym jest „Przegląd Gastronomiczny”, najstarsze pismo branżowe liczące 72 lata.

Pierwsze działania Rady miały miejsce już pod koniec września. Podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu była patronem Sceny Smaku, którą zorganizowano wspólnie z Ogólnopolskim Cechem Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy pod hasłem 3 razy W: Wielkopolscy kucharze, Wielkopolskie gotowanie, Wielkopolska biała!

Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu uczestniczyła również w Kulinarnym Pucharze Polski.

Imprezy odbyły się w Poznaniu w dniach 29 września – 3 października 2018 r.

Reklama

Partnerzy