BETTCHER INDUSTRIES OGŁASZA POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYŻSZEGO SZCZEBLA I AWANSE

Bettcher Industries, Inc. ogłasza powołanie pięciu członków zarządu wyższego szczebla w Grupie Bettcher i jej siostrzanej organizacji, Grupa Cantrell●Gainco, ze skutkiem natychmiastowym. Te działania mają zapewnić organizacji osiągnięcie lepszego rozwoju sprzedaży i poprowadzić ją ku przyszłości pod wodzą silnych, zdecydowanych liderów.

Grupa Bettcher

Ed Steele awansował na stanowisko prezesa Grupy Bettcher, w której jest odpowiedzialny za realizowanie wizji przedsiębiorstwa, planów strategicznych i operacyjnych, obejmujących strategię rynkową, politykę cenową, rozwój produktów i rozwój marki. Ed Steele dołączył do firmy Bettcher w 2012 roku jako wiceprezes ds. inżynierii i zapewniania jakości. Od tego czasu kilkakrotnie awansował, a ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych. Zanim dołączył do Bettcher, Ed Steele piastował kilka funkcji menedżerskich w dziedzinie inżynierii, sprzedaży i usług, między innymi wiceprezesa ds. inżynierii w oddziale Danaher Corporation. Posiada tytuł inżynierski na kierunku inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Stanowego Ohio i magisterski na Uniwersytecie Cincinnati.

Mark Host otrzymał awans na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży w Grupie Bettcher, w której jest odpowiedzialny za strategiczne kierowanie działaniami firmy w ramach sprzedaży i serwisu, w tym zarządzanie dystrybutorami na świecie, sprzedaż i serwis sprzętu. Koncentruje się on na rozwijaniu i wdrażaniu programów i praktyk zwiększających poziom sprzedaży i zysku, uczestniczy w procesie akwizycji i nowych inicjatywach rozwoju produktów. Mark Host dołączył do Bettcher Industries w marcu 2020 r. jako dyrektor ds. sprzedaży w Ameryce Północnej, wnosząc ponad 20 lat doświadczenia w sektorach żywności, napojów i rolniczym. Wcześniej pracował na różnych stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, na których odpowiadał za rozwój biznesowy, zarządzaniem kluczowymi klientami i rozwojem organizacyjnym/rentowności, między innymi jako dyrektor ds. sprzedaży na półkuli zachodniej w TOMRA Sorting Solutions. Oprócz bogatego doświadczenia w zakresie rozwoju przemysłowego i zarządzania, jego historia edukacji obejmuje stopień licencjacki na kierunku biologii na uniwersytecie St. John’s University w Collegeville, MN.

Kyle Stoffer dołączył do Grupy Bettcher jako dyrektor finansowy, odpowiedzialny za zarządzanie finansami, technologię informacyjną i zarządzanie ryzykiem. Jego obowiązki obejmują wyznaczanie strategii finansowych i operacyjnych, opracowywanie wskaźników związanych z tymi strategiami oraz rozwijanie systemów kontroli, umożliwiających dokładne raportowanie finansowe i zachowanie zasobów firmy. Kyle Stoffer ma bogatą wiedzę i doświadczenie we wszystkich aspektach finansów biznesowych, a ostatnio piastował stanowisko dyrektora finansowego w Master Fluid Solutions. Pełnił także kluczowe role biznesowe i finansowe w Grupie Clarcor Engine Mobile (nabytej przez Parker Hannifin) i Eaton Corporation. Kyle Stoffer posiada tytuł licencjacki na kierunku finansów Central Michigan University i magisterski na Case Western Reserve University.

Grupa Cantrell●Gainco

Thomas Holm został mianowany prezesem Grupy Cantrell●Gainco, w której jest odpowiedzialny za planowanie strategiczne i operacyjne firmy, w tym za opracowywanie strategii rynkowej, politykę cenową, rozwój nowych produktów, i rozwój marki, których celem będzie osiągnięcie wzrostu zysków i lepszej penetracji grup klientów. Przed dołączeniem do Cantrell●Gainco, Thomas Holm od 2012 roku był zatrudniony przez Grupę Bettcher na stanowiskach o rosnącym zakresie obowiązków – ostatnio jako prezes Bettcher. W ciągu ponad 20 lat menedżerskiej historii w segmentach przetwarzania mięsa, Thomas Holm zajmował stanowiska ds. sprzedaży i rozwoju biznesowego w FOSS Analytical w Europie oraz w Scanvaegt w Stanach Zjednoczonych. Oprócz bogatego doświadczenia w przemyśle, Thomas Holm posiada tytuł licencjacki na kierunku zarządzania biznesem w Aarhus Business College w Danii. Ponadto służył w duńskich operacyjnych siłach specjalnych w Duńskich Siłach Zbrojnych.

Russ Stroner został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży w Grupie Cantrell●Gainco, w której jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedaży i usług, w tym planów zwiększonej koncentracji na międzynarodowych rynkach. Russ Stroner będzie także uczestniczyć w rozwijaniu nowych produktów i inicjatywach w ramach akwizycji. Ma ponad 20 lat doświadczenia w krajowej i globalnej sprzedaży i usługach w branży przetwórstwa żywności. Zanim dołączył do Cantrell●Gainco, Stroner pełnił funkcję wiceprezesa ds. globalnej sprzedaży w Grupie Bettcher, a jeszcze wcześniej piastował kluczowe pozycje starszego zarządu, sprzedaży i rozwoju biznesowego w MP Equipment, LLC oraz Provisur Technologies, Inc., na których osiągnął znaczący rozwój biznesowy i zyski na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Jego historia edukacji obejmuje stopień inżynierski na kierunku inżynierii zarządzania na Uniwersytecie Lacrosse.

Komentując nowe powołania, Tim Swanson, dyrektor generalny, oświadczył, że „Te ruchy podkreślają nasze zaangażowanie w budowanie zespołu kierowniczego, który kieruje się wspólną wizją maksymalizacji wzrostu organicznego, pozyskuje nowe możliwości i wzmacnia nasz system biznesowy. Te działania postrzegamy jako fundamentalny krok w przyspieszaniu naszego rozwoju na stopie globalnej”.

Informacje o Bettcher Industries, Inc.

Założona w 1944 roku spółka Bettcher Industries, Inc. cieszy się ponad 75-letnim doświadczeniem w dziedzinie innowacji w branży przetwórstwa żywności. Firma jest wiodącym twórcą i producentem innowacyjnych narzędzi do precyzyjnego cięcia dla branży przetwarzania żywności, do zastosowań medycznych i wielu innych. Utrzymuje strategiczne partnerstwo w zakresie sprzedaży i obsługi z kilkoma globalnymi firmami produkcyjnymi, które są liderami w dziedzinie designu i technologii w odpowiednich kategoriach produktów. Spółka Bettcher jest podmiotem certyfikowanym wg normy ISO 9001:2015 z dystrybucją bezpośrednią w ponad 50 krajach na całym świecie. Telefon: 440-965-4422. Adres strony internetowej: bettcher.com.

Informacje o Grupie Cantrell●Gainco

Grupa Cantrell•Gainco, założona w 2019 roku, jest zintegrowaną firmą produkcyjną o kilkudziesięcioletniej historii. Dzięki połączeniu mocnych stron Cantrell Machine Company i Gainco, Inc. powstało jedno przedsiębiorstwo, dostarczające przetwórcom drobiu i mięsa zaawansowane rozwiązania w pierwszym i drugim etapie przetwarzania oraz w procesie dalszej obróbki. Zapewnia zwiększenia uzysków, śledzenia procesów i kontroli jakości. Zaawansowane systemy technologiczne Cantrell•Gainco dostarczają możliwości wysokowydajnego przetwórstwa w połączeniu z wglądem w dokładne dane w czasie rzeczywistym, które pozwalają zwiększyć jakość produktów, uzyskać oszczędności na kosztach pracowniczych i ulepszyć linie procesowe. Sprzęt Cantrell•Gainco, zamontowany w głównych zakładach przetwórstwa drobiu na całym świecie, jest gwarancją „sukcesu, który można zmierzyć”. Telefon: 770-536-3611. Adres strony internetowej: cantrellgainco.com.

Ed Steele, nowo powołany prezes Grupy Bettcher
Mark Host, nowo powołany wiceprezes Grupy Bettcher ds. sprzedaży
Kyle Stoffer, nowo powołany dyrektor finansowy Grupy Bettcher
Thomas Holm, nowo powołany prezes Grupy Cantrell-Gainco
Russ Stroner, nowo powołany wiceprezes Grupy Cantrell-Gainco ds. sprzedaży

Reklama

Partnerzy

Skip to content