Współpraca w ramach gospodarki paletowej to sposób na oszczędność czasu i kosztów

Wyzwania, które niesie ze sobą silnie konkurencyjny rynek w Polsce, dodatkowo obciążony dziś wysokimi kosztami działalności, wymusza na producentach intensywne poszukiwanie optymalizacji. Jak wdzięczną przestrzenią do zwiększenia efektywności są łańcuchy dostaw, doskonale obrazuje współpraca pioniera usług poolingowych – firmy CHEP, z największym producentem sektora mięsnego w Polsce, Animex Foods. Obie firmy wdrożenie tzw. poolingu paletowego poddali badaniu, oceniającemu efektywność procesów i wielkość ponoszonych kosztów. Metodologię i poprawność wyników zweryfikowali eksperci Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu. Rezultat wydaje się być jednoznaczny.

Jak kształtują się obecnie główne wyzwania, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw w branży mięsnej?

Łukasz Dominiak Dyrektor ds. Public i Government Relations z ANIMEX: Ta branża cechuje się złożoną i rozdrobnioną strukturą dystrybucyjną. Z uwagi na to, że towary trafiają do wielu dostawców oraz wielu punktów sprzedaży, dużym obciążeniem w koordynacji operacji logistycznych staje się gospodarka paletowa. Problem tkwi w zapewnieniu ciąg/ej dostępności nośników w wielu miejscach jednocześnie. Przy tym trzeba zawsze pamiętać, że transport produktów mięsnych jest uwarunkowany bardzo restrykcyjnymi wymaganiami dot. bezpieczeństwa żywności. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiednich standardów podczas transportu.

Ewelina Orska, LMS Category Manager z CHEP: Branżowe wyzwania wynikają ze skali i złożoności sieci dystrybucyjnej, ale również ze specyficznych wymagań związanych z produkcją mięsną. Stabilną dostępność nośników dla naszych klientów zapewniamy dzięki puli ponad 145 milionów palet pod wynajem, które udostępniamy do europejskiego obiegu. Pozwala to sprostać wymaganiom łańcuchów dostaw również w charakterystycznych dla branży „pikach”, jak choćby właśnie minione święta. Natomiast odpowiedzią na rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i higieny produktów jest odpowiednia jakość palet potwierdzona certyfikacją i standaryzacją. Także konstrukcja i rozmiar nośników gwarantujące bezpieczny transport i składowanie, dają pewność, że zostaną zaakceptowane przez wszystkich retailerów w Polsce i na świecie.

Jak wygląda współpraca CHEP i Animex?

ANIMEX: Korzystamy z nośników w ramach modelu poolingowego CHEP. Ostatnio przeanalizowaliśmy ten model gospodarki paletowej w specjalnym badaniu. Przed rozpoczęciem współpracy z CH EP korzystaliśmy z tradycyjnych białych palet w standardzie EURO. Takie palety podlegają ocenie w każdym cyklu zaopatrzenia. Część z nich podczas oceny u odbiorcy została sklasyfikowana jako niespełniająca normy Euro, co powodowa/o traktowanie ich jako palety jednorazowe, niepodlegające zwrotowi. W następnym kroku dokonano oceny zwracanych palet w Animex, kolejna partia nie mogla być uznana jako EURO. W praktyce oko/o 12% palet wysyłanych do odbiorców w każdym cyklu wymaga/o dodatkowych działań naprawy lub uzupełnienia wolumenu palet poprzez zakup kolejnych nośników.
Kolejnym problemem było zarządzanie dostępnością palet. Palety własne byty w ciągłym ruchu. Część z nich odzyskiwaliśmy w modelu 1: 1, co oznaczało, że kierowca wysyłany z towarem musiał wrócić do zakładu, żeby zdać palety przed realizacją kolejnej trasy. Większość palet odbierana była jednak na zlecenie na podstawie salda. Generowało to konieczność dodatkowego potwierdzenia zwrotu, a także dostosowania trasy samochodu tak, aby odbiór palet w miarę możliwości nie kolidował z rozładunkami, co często powodowa/o wydłużenie kursu i związane z tym dodatkowe koszty. Bezpośrednio wiązało się to również z wydłużeniem czasu pracy kierowcy, który oprócz czasu wynikającego z dłuższej trasy spędzał go, oczekując na załadunek oraz rozładunek pustych palet.

CHEP: Wdrożenie niebieskich palet miało za zadanie ustabilizować obrót nośnikami. Zakłady Animex generują swoje zamówienia, wprowadzając je do naszego systemu. Następnie składane jest zlecenie na dostawę, w oparciu o aktualny stan nośników w dostawie oraz bieżące plany produkcyjne. W ten sposób została całkowicie wyeliminowana niepewność związana z tym, czy uda się odzyskać z rynku wystarczającą ilość palet pod procesy. Ilość uszkodzeń w dostawach została zredukowana do 1 %, a wszystkie palety uszkodzone są kierowane transportem zwrotnym do jednego z centrów serwisowych CHEP. Kiedy towar na niebieskiej palecie zostaje dostarczony do odbiorcy, działania pracowników związane z obsługą nośników dobiegają końca. Dalsza część procesów spoczywa na naszych barkach.

Na czym polegało Wasze wspólne badanie i jakie są jego wyniki?

CHEP: Celem wspólnej analizy było porównanie niebieskich palet z ich białymi odpowiednikami pod kątem procesów i wynikających z nich nakładów czasu pracy i kosztów. Badaniem objęliśmy ruchy 116 tysięcy nośników, które użytkował Animex Foods przez 6 miesięcy w 2020 roku, analizując elementy widoczne bezpośrednio w rachunku wyników- jak koszty zakupu, napraw czy najmu, ale również pomijane zazwyczaj koszty związane z dodatkową pracą operacyjną, administracyjną, czy czasem przestoj ów. Uwzględniliśmy również dodatkowe koszty transportu wynikające z modyfikacji tras samochodów związanych z zaplanowanymi odbiorami. Metodologię badania potwierdzili eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu.

Główny wniosek jest bardzo satysfakcjonujący i jednoznaczny: pooling to korzystniejsza alternatywa w stosunku do użytkowania palet białych na wymianę. Przede wszystkim pozwala na zwiększenie efektywności pracy oraz wykorzystania zasobów, a co za tym idzie – pozwala zredukować koszty. Ma to ogromne znaczenie w czasach, kiedy ceny szybują wysoko, zwiększając koszty działalności operacyjnej. Dzięki analizie porównawczej oszacowaliśmy, że użytkowanie naszych niebieskich o 15% . Eliminacja czynności kontrolnych oraz administracyjnych pozwala na redukcję czasu pracy zespołów odpowiedzialnych za gospodarkę paletową o 70%, a nieefektywny czas pracy kierowców – których na rynku jest zdecydowany niedobór – angażowanych w odbiory nieoptymalnych ilości palet z rozdrobnionej siatki dystrybucyjnej spada, aż o 90%. Dzięki temu zwiększa się ich dostępność i terminowość realizacji usług.

Czy współpraca paletowa z CHEP pomaga realizować cele zrównoważonego rozwoju?

ANIMEX: Troska o klimat jest punktem wyjścia dla planowania wielu procesów w naszej firmie. Zamknięty obieg w ramach łańcucha dostaw to ograniczanie marnotrawstwa zasobów, a wybór partnera, który gwarantuje zachowanie najwyższych standardów w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki, pozwala na osiąganie satysfakcjonujących wyników. Tu znów najlepiej podać dane. Zastępując klasyczne białe palety „niebieskim poolingiem” CHEP, przez ostatnich 12 miesięcy uniknęliśmy wyemitowania 1370 ton dwutlenku węgla. Co więcej, zapobiegliśmy wycięciu ponad 1200 dojrzałych drzew, a produkcja odpadów zmniejszyła się o 127 ton. To znaczące cyfry, stąd jednoznaczna odpowiedź: tak, dzięki partnerstwu z CHEP skuteczniej realizujemy cele zrównoważonego rozwoju.

Reklama

Partnerzy

Skip to content