Walne zgromadzenie UPEMI

            Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to obecnie jedno z większych stowarzyszeń branżowych. W 2019 roku zarząd UPEMI uczestniczył w pracach Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie oraz opiniował dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumenty prawne i zagadnienia, a także przedstawiał stanowiska branży w istotnych dla niej kwestiach. UPEMI przedstawiło 25 stanowisk i opinii do instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym.

Struktura członkowska w organizacji przedstawia się następująco:

 • 57% ubój, rozbiór i produkcja wieprzowiny i wołowiny,
 • 27% hodowcy,
 • 13% usługi i produkcje związane z branżą mięsną,
 • 3% ubój, rozbiór i produkcja drobiu.

Do UPEMI w 2019 r. zgłosiło się sześciu nowych członków: AGROLINE, ZM KAMIEŃCZYK, CENTRO CARNI COMPANY, CHOBOT MEAT Jan Ludwiczak, MITMAR i ZM SZUBRYT.

W 2019 roku UPEMI prowadziło osiem projektów o charakterze informacyjno-promocyjnym o zasięgu krajowym i zagranicznym w ramach działań propagujących walory polskiego mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz produktów wytwarzanych w systemie QAFP. Wszystkie projekty realizowane były w ramach przyznanych funduszy promocyjnych krajowych i wspólnotowych UE. Polskie mięso UPEMI promowało m.in. na targach w USA, Chinach, Arabii Saudyjskiej i Japonii.

UPEMI ciągle rozwija i doskonali polski system jakości QAFP, m.in. poprzez adaptację sytemu do polityki zielonego ładu. W 2019 r. w tym systemie QAFP uczestniczyło:

 • 804.898 szt. świń,
 • 93 producentów trzody chlewnej,
 • 9 zakładów ubojowo-rozbiorowych mięsa wieprzowego
 • 11 zakładów ubojowo-rozbiorowych mięsa drobiowego,
 • 14 producentów wędlin.

UPEMI w najbliższym czasie będzie realizować projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich w obszarze edukacja „Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego”. Efektem programu będzie: opracowanie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk systemu ECVET i pilotażowe wdrożenie w działalności dwóch szkół zawodowych czterech nowych programów nauczania, zwiększających kompetencje, wiedzę i umiejętności uczniów szkół zawodowych w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości w oparciu o standardy systemu QAFP. Drugim projektem, na którego rozstrzygnięcie UPEMI czeka dotyczy mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin. Ma być on dofinansowany z funduszy UE, a jego budżet to 2.128.335 euro.

W wyniku głosowania walne zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi UPEMI, a także przyjęło sprawozdanie za 2019 r.

W kolejnej części spotkania odbyła się konferencja branżowa, na której prelekcje dotyczące m.in. występowanie ASF w Polsce oraz kwestie związane z możliwością wystąpienia lub podejrzenia COVID w zakładach sektora spożywczego wygłosili:

 • dr Katarzyna Piskorz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, przedstawiła obecną sytuację,
 • Marcin Wroński – zastępca dyrektora generalnego KOWR,
 • Arkadiusz Szymoniuk – zastępca prezesa ARiMR,
 • Joanna Trybus – zastępca dyrektora Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW.

Swoją ofertę dla branży mięsnej przedstawili także:

 • GREEN CARBON CALCULATOR,
 • VAN DE VELDE Polska Sp. z o.o.,
 • OMIDA Group.

Spotkanie zakończył uroczysty obiad, na który przeniosła się dyskusja o trudnej sytuacji polskiej branży mięsnej zagrożonej nie tylko przez ASF i COVID, ale także zmianę w ustawie o ochronie zwierząt, która zakazuje uboju rytualnego na potrzeby innych krajów.

Reklama

Partnerzy