VII Forum Sektora Wołowiny

Już po raz siódmy, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z Radą Sektora Wołowiny organizuje Forum Sektora Wołowiny.

Obecna edycja Forum została objęta Patronatem Honorowym przez Wicepremiera Rady Ministra, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-11 marca 2022 r. w formacie hybrydowym: stacjonarnie w Hotelu Radisson Collection Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska 24, oraz z wykorzystaniem technik komunikacji zdalnej.

Rada Sektora Wołowiny realizuje przyjętą w roku 2018, strategię branżową Polska Wołowina, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. Działania w tym zakresie są zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej i są osiągane poprzez prace Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. W dyskusji eksperci zastanowią się, w jakim stopniu Plan Strategiczny dla WPR może pomóc polskiemu sektorowi wołowiny w osiąganiu tego ambitnego celu.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie próba odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób Strategia #F2F, WPR oraz plan strategiczny dla WPR mogą wesprzeć rozwój produkcji wołowiny zrównoważonej, niskoemisyjnej”.

Pierwsza debata będzie poświęcona zachętom do redukcji emisji gazów w produkcji żywca wołowego, w kontekście rolnictwa węglowego. Wyzwania związane z dobrostanem zwierząt to druga debata w pierwszym dniu. W dyskusji będą mawiane istniejące już zachęty w KPS dla rolników, ale także propozycje korekt czy uzupełnień.

Drugi dzień to dyskusja nt. warunków lustrzanych. Warunki i standardy, które wymagane są od  europejskich rolników związane z Zielonym Ładem są bardzo kosztowne, COPA COGECA oczekuje, że WE postawi takie same wymagania dla producentów z krajów trzecich którzy produkują na rynek UE.

Niezależnie od rosnących oczekiwań społecznych, co do ochrony klimatu, zdrowia zwierząt, czy dobrostanu, obecny konsument ocenia smakowitość wołowiny i kieruje się w decyzjach zakupowych relacją jakości do ceny. W coraz większym stopniu oczekuje w coraz większym stopniu pewność, co do jakości i do autentyczności. Innowacje, cyfryzacja, paszportyzacja polskiej wołowiny to będą tematy ostatniej czwartej debaty.

Jak co roku można będzie wysłuchać wypowiedzi wysokiej klasy specjalistów z Polski, ale także z innych krajów UE. COPA COGECA jest partnerem wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: www.beefforum.pl

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego