Szanse i wyzwania branży mięsnej w 2023 roku

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP było organizatorem konferencji pod hasłem: „Szanse i wyzwania branży mięsnej w 2023 roku”, która 19 stycznia odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na zaproszenie Rady Krajowej i Zarządu SRW RP odpowiedzieli: Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa; wiceministrowie rolnictwa Lech Kołakowski i Janusz Kowalski, którzy mówili o aktualnej sytuacji w rolnictwie i przetwórstwie, a także zadaniach dla tego sektora w najbliższych miesiącach. Gośćmi spotkania byli także:  Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Paweł Meyer, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii oraz Marcin Wroński, zastępca Dyrektora Generalnego KOWR  oraz Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Banku Pekao.

Konferencję rozpoczął komisarz Janusz Wojciechowski, który połączył się z uczestnikami konferencji z Berlina, gdzie odbywają się targi Grüne Woche, podkreślał, że jest dobrej myśli w sprawie sporu o fundusze z KPO dla Polski. Zaznaczył, że są one ogromną szansą dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa. Zwracał uwagę na konieczność zacieśniania współpracy producentów mięsa i jego przetwórców. Zapewniał, że w jego zainteresowaniu pozostaje wprowadzenie zmian w systemie Nutri-Score (5-Colour Nutrition Label, 5-CNL) – pięciokolorowa etykieta żywieniowa, będąca próbą uproszczenia systemu oceny ogólnej wartości żywieniowej produktu spożywczego.

Ten temat wracał także w wypowiedziach prof. Andrzeja Pisuli, wiceministra Janusza Kowalskiego i Przemysława Rzadkiewicza. Wszyscy zabierający głos na ten temat podkreślali, że system Nutri-Score, adresowany do konsumentów, stosowany w oznaczeniu produktów sieci wielkopowierzchniowych, uderza w producentów wyrobów (także mięsnych) charakteryzujących się wysoką jakością.

System oznaczania żywności  może stać się wkrótce jednym z problemów branży mięsnej, podobnie jak sprawa deklaracji masy netto mięsa kulinarnego w opakowaniach jednostkowych. Te dwa tematy zostały zasygnalizowane przez Radę Krajową SRW RP jako najważniejsze do rozwiązania w najbliższym czasie. 

Interesującymi nie tylko dla eksporterów były informacje przekazane przez Pawła Meyera, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii, który omówił pracę GIW w zakresie otwierania kolejnych rynków eksportowych i rozwijania współpracy na już istniejących. Podkreślał, że choć rozmowy na temat regionalizacji są trudne, to w wielu krajach udaje się rozstrzygać pozytywnie dla Polski. Omówił także sytuację epizootyczną związaną z występowaniem kolejnej fali grypy ptaków oraz stabilizacją i zmianami w strefach ASF.

Prelekcje Marcina Wrońskiego z KOWR i Grzegorza Rykaczewskiego z Banku Pekao dotyczyły podsumowania minionego roku w branży mięsnej. Grzegorz Rykaczewski omówił kondycję finansową i niebezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją geopolityczną. Marcin Wroński podsumował wyniki eksportowe na rynkach unijnych i krajów trzecich. Trzeba zaznaczyć, że nadal głównym odbiorcą mięsa z Polski jest Unia Europejska.

Konferencję zakończyła Joanna Trybus, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW, przedstawiając warunki wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Szansę na uzyskanie dotacji mają w tym roku właściciele firm zajmujących się przechowywaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w tym mięsa. Nabór wniosku będzie odbywał się w pierwszym kwartale.