Światowy Dzień Akredytacji 2020

9 czerwca obchodzimy World Accreditation Day – Światowy Dzień Akredytacji. Hasło tegorocznej edycji to „Akredytacja: większe bezpieczeństwo żywności”. Organizatorami wydarzenia są ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i IAF (International Accreditation Forum).

Poprzez bezstronne potwierdzanie kompetencji jednostek certyfikujących, inspekcyjnych i laboratoriów akredytacja buduje społeczne zaufanie do systemu oceny zgodności, tworzy warunki do rozwoju handlu i gospodarki, chroni interesy publiczne, w szczególności zdrowie i bezpieczeństwo. Światowy Dzień Akredytacji 2020 jest okazją do pokazania, w jaki sposób system oceny zgodności wpływa na poprawę bezpieczeństwa żywności.

Akredytacja może pomóc w ograniczeniu rosnącej liczby zgonów spowodowanych chorobami przenoszonymi przez żywność. Każdego roku z ich powodu umiera przedwcześnie 420 tysięcy ludzi, a prawie 600 milionów choruje – jak wynika z raportu opublikowanego w kwietniu 2019 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światową Organizację Handlu (WTO).

Kluczowa rola akredytacji w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności dotyczy całego łańcucha dostaw – od produkcji, przez przetwarzanie i pakowanie, przechowywanie i transport, aż po sprzedaż detaliczną i gastronomię. Jednostki akredytujące audytują jednostki oceniające zgodność w odniesieniu do norm opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization, ISO) i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International Electrotechnical Commission, IEC).

Proces oceny zgodności obejmuje obszary takie jak inspekcja, certyfikacja i badania. Oznacza to, że akredytowane jednostki inspekcyjne i certyfikujące oraz laboratoria zostały niezależnie ocenione pod kątem zapewnienia kompetentnych i bezstronnych usług inspekcyjnych, certyfikacyjnych i badawczych, oferowanych w łańcuchu dostaw żywności, zarówno na etapie lokalnym, krajowym, jak i w skali międzynarodowej. Usprawniając handel i zapewniając bezpieczeństwo żywności, akredytacja przyczynia się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza tych związanych z eliminacją głodu i ubóstwa, a także promowaniem zdrowia i dobrego samopoczucia.

Więcej informacji: https://www.pca.gov.pl/swiatowy-dzien-akredytacji-2020

Reklama

Partnerzy

Skip to content