ŚRODKOWOEUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE CETEF’22

Dynamiczny rozwój informatyki umożliwił cyfryzację wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Jednakże
jest to warunek niewystarczający. Skuteczne dokonanie transformacji cyfrowej zależy od poziomu technicznego wielu
technologii komplementarnych: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki inteligentnych sieci
energetycznych i komunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa. Bez dynamicznego rozwoju tych dziedzin efektywne
przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest niemożliwe.
Celem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego CETEF’22, które odbędzie się w Polsce po raz trzeci, jest
stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju wyżej wymienionych
dziedzin techniki. Uczestnikami obrad będą menedżerowie, technolodzy i naukowcy z 16 krajów Europy Środkowej,
a także przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujący środkami finansowymi na wsparcie
transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej, w tym Mariya Gabriel, Europejska Komisarz ds. Innowacji, Badań,
Kultury, Edukacji i Młodzieży.

Zarządzaj przyszłością! Wnieś swój wkład do obrad Forum!
Zapraszamy w dniach 24-25.10.2022 r.
do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej.

Reklama

Partnerzy