Spotkanie rzemieślników branży spożywczej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 listopada 2018 r. została otwarta na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Narodowa Wystawa Rolnicza, zorganizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania Niepodległości. W tym wydarzeniu uczestniczył Pan Prezydent R.P. dr Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Dla środowiska rzemieślników branży spożywczej szczególnie istotne było ich spotkanie z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Obok przedstawicieli Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników Wędliniarzy Kucharzy przybyli także reprezentanci wędliniarzy, kucharzy oraz piekarzy z całej Polski. Obecny był także prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik. Rangę wydarzenia podniósł fakt, że było to jednocześnie spotkanie Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego.

Minister Ardanowski poświęcił szczególnie dużo uwagi problemom przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza zagadnieniu nadprodukcji żywności w Polsce i związanym z tym poszukiwaniem nowych zagranicznych rynków zbytu. Polska żywność ma bardzo wysoką jakość, jest ceniona, ale wobec niezmiernie silnej konkurencji niezbędne są działania rządu w zakresie jej promocji na zagranicznych rynkach.

Wiele ciepłych słów usłyszeli od Ministra członkowie Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników Wędliniarzy Kucharzy i wielkopolscy wędliniarze w ogóle – nasz region jest znany i ceniony jako ważny ośrodek hodowli i produkcji mięsa oraz przetworów mięsnych. Kiełbasa biała parzona wielkopolska posiadająca unijne Chronione Oznaczenie Geograficzne dla produktu lokalnego najwyższej jakości jest tu znakomitym przykładem. 

Jan Krzysztof Ardanowski wezwał rzemieślników branży spożywczej by aktywnie uczestniczyli w akcjach promocyjnych, a nawet sami je przeprowadzali. Ważne jest by uświadamiać klientom, że kupowanie od znanych, rodzimych dostawców i producentów żywności jest nie tylko korzystne i zdrowe ale przede wszystkim jest wyrazem patriotyzmu gospodarczego. Warto więc wspierać polskich wędliniarzy czy piekarzy, bo to oznacza oprócz gwarancji wysokiej jakości, także rozwój gospodarki i nowe miejsca pracy. Minister ujął to lapidarnie: O ile jest to tylko możliwe, droga od pola do stołu powinna być jak najbardziej polska!

W trakcie spotkania poruszono wiele tematów nurtujących branżę spożywczą – między innymi sprawa zdominowania rynku przez wielkie podmioty (często zagraniczne) dyktujące producentom niekorzystne cechy surowca (tak jest np. w przypadku mąki) albo sprowadzając surowiec niskiej jakości lub stosując ceny dumpingowe (tak jest np. w przypadku mięsa i jego przetworów).

Wszyscy uczestnicy uznali spotkanie za bardzo ważne i pożyteczne. Z uznaniem przyjęto zapowiedź Ministra, że tego rodzaju spotkania branżowe będą kontynuowane. Jak bowiem podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski, pragnie on swoją wiedzę o problemach wzbogacać poprzez kontakty z przedsiębiorcami, dzięki czemu on sam i jego resort będą mogli lepiej wykonywać zadania, do których są powołani.

Jacek Marcinkowski

Reklama

Partnerzy

Skip to content