Sokołów po raz kolejny z tytułem Solidnego Pracodawcy Roku

Już po raz drugi firma Sokołów otrzymała prestiżowy tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Celem tego programu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce – przede wszystkim tych, którzy promują ciekawe, innowacyjne rozwiązania z dziedziny HR. Nagroda jest potwierdzeniem klarowności i rzetelności działania przedsiębiorstwa.

Do otrzymania tytułu Solidnego Pracodawcy Roku niezbędne jest spełnienie szeregu wystandaryzowanych kryteriów. Do podstawowych, niezbędnych wymogów należą warunki socjalne, przestrzeganie prawa pracy i BHP oraz terminowość wypłat. Szczególne znaczenie ma również polityka rozwoju pracowników – ścieżka kariery, szkolenia, pomoc w zdobywaniu kolejnych kompetencji, system motywacyjny.

Kapituła Konkursowa dokonuje ponadto dodatkowej oceny kandydatów do tytułu Solidnego Pracodawcy Roku, biorąc pod uwagę m.in. dynamikę zatrudnienia w ostatnich latach, ale też społeczną odpowiedzialność firmy. W weryfikacji zgłoszonych kandydatur ważne są uzyskane o nich opinie – zarówno wewnętrzne, jak i pochodzące ze źródeł zewnętrznych (m.in. Urzędy Pracy, PIP, władze lokalne).

Firma Sokołów, podobnie jak w roku ubiegłym, potwierdziła swoje najwyższe kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie HR, zdobywając tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. – Z wielką satysfakcją przyjmujemy po raz kolejny to prestiżowe wyróżnienie – mówi Sylwia Miszczuk, Dyrektor Spółki ds. HR w Sokołów S.A. – Jest ono ważnym dowodem skuteczności prowadzonej systematycznie od lat polityki personalnej, w której stawiamy na rozwój pracowników poprzez uczestnictwo w ambitnych projektach, pracę zespołową, innowacyjność w myśleniu i działaniu, nowoczesne narzędzia HR, jak również satysfakcję z pracy, oraz bezpieczne środowisko pracy. Naszą rolę, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, pojmujemy szeroko – wspieramy społeczności lokalne, dbamy o środowisko, prowadzimy programy profilaktyczno-zdrowotne.

Grupa Sokołów zatrudnia obecnie ponad 9 000 pracowników. – Wiedza, umiejętności, zaangażowanie, doświadczenie pracowników – to podstawa sukcesu rynkowego firmy – dodaje Sylwia Miszczuk. – W Sokołowie rozumiemy to doskonale. Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku traktujemy jako zobowiązanie do utrzymania naszych najwyższych standardów w dziedzinie HR, ale też kreowania nowych rozwiązań wspierających pracowników w realizacji celów zawodowych ich samych oraz firmy.

Reklama

Partnerzy