Sokołów-Net – nowa spółka w ramach Grupy Sokołów

1 października 2022 r., w wyniku połączenia sieci sklepów Sokołów i Gzella, w ramach Grupy Sokołów została uruchomiona nowa spółka – Sokołów-Net. To istotny krok w realizacji założonej przez firmę strategii, której celem jest dalszy rozwój sprzedaży detalicznej oraz umacnianie pozycji lidera w kategorii sklepów specjalistycznych. Na Prezesa spółki Sokołów-Net został powołany Wojciech Podsiadły.

Nowa spółka Sokołów-Net stanowi największą w Polsce sieć specjalistycznych sklepów mięsnych, obejmującą ponad 300 placówek, rozlokowanych na terenie całego kraju. – To niezwykle ważne dla rozwoju Grupy Sokołów wydarzenie – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Nasza strategia zakłada systematyczny rozwój sprzedaży detalicznej poprzez sieć sklepów własnych, a uruchomienie spółki Sokołów-Net to istotny element realizacji tych założeń biznesowych. Jestem głęboko przekonany, że stanowić ona będzie silną i nowoczesną organizację.

Bogusław Miszczuk podkreśla również, jak ważną rolę odgrywa potencjał, wypracowany przez pracowników sieci sklepów. – Uruchamiając spółkę Sokołów-Net, działamy w pełnej zgodzie z wartościami naszej firmy, tworząc jeden, duży, profesjonalny zespół. Dzięki szerokiej wymianie doświadczeń, a także wykorzystaniu najlepszych praktyk i optymalnych rozwiązań, możemy jeszcze pełniej i skuteczniej odpowiadać na złożone i wysokie oczekiwania konsumentów.

Prezesem spółki Sokołów-Net został Wojciech Podsiadły. Posiada on niemal 20-letnie doświadczenie w branży, zdobyte na różnych stanowiskach w działach: rozwoju produktu, ekonomicznym, marketingu, a także w pionie handlowym. Od 15 lat współtworzył i rozwijał sprzedaż detaliczną w Grupie Sokołów. Wojciech Podsiadły zaznacza, iż konsolidacja struktur detalicznych Grupy Sokołów była poprzedzona wnikliwą analizą rynku. – Naszym założeniem było osiągnięcie efektu synergii na wielu polach, od ujednolicenia zasad funkcjonowania jednostek i komunikacji z klientem, poprzez usprawnienie zarządzania, po optymalizację kosztów.

Obejmując stanowisko Prezesa nowej spółki, Wojciech Podsiadły ma sprecyzowane plany na jej funkcjonowanie i rozwój. – Sytuacja rynkowa jest dziś bardzo złożona i pełna wyzwań – mówi Wojciech Podsiadły. – W najbliższym czasie z pewnością skupimy się na wypracowaniu optymalnego modelu funkcjonowania sklepu specjalistycznego, z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi sprzedażowych, w tym programów lojalnościowych. Naszą ambicją jest umocnienie pozycji eksperta w tej dziedzinie i skuteczne przekonywanie konsumentów do realizacji zakupów w naszych sklepach firmowych. Uruchomienie spółki Sokołów-Net otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju i dalszego budowania przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym.

Reklama

Partnerzy