„Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. zainwestowała w fotowoltaikę. Energia pozyskiwana w sposób przyjazny dla środowiska

„Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o., będącą jedną ze spółek Grupy Sokołów, wprowadziła nowoczesne rozwiązanie, pozwalające pozyskiwać energię w sposób przyjazny dla środowiska. Przy głównej siedzibie spółki w Sokołowie Podlaskim, została zainstalowana naziemna instalacja fotowoltaiczna. Prąd wytwarzany za jej pomocą w znaczącym stopniu pokryje zapotrzebowanie budynków i stacji znajdujących się na terenie spółki.

Z myślą o środowisku

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, a także dbałość o ograniczanie zużycia surowców naturalnych, to dziś jeden z najbardziej istotnych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Te działania od lat wpisane są w strategię całej Grupy Sokołów. – Realizujemy liczne inicjatywy, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – mówi Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Stawiamy na zrównoważoną produkcję żywności, a proekologiczne technologie wdrażamy konsekwentnie w wielu obszarach naszej działalności. Chcemy też być bardziej przyjaznym sąsiadem dla społeczności lokalnych. Żaden z naszych zakładów nie wykorzystuje węgla do produkcji energii. Gazowa elektrociepłownia kondensacyjna w Sokołowie Podlaskim jest jednym z najbardziej ekologicznych obiektów energetycznych dla przemysłu spożywczego w Europie. W poszczególnych oddziałach wprowadzamy innowacje technologiczne, podnoszące efektywność energetyczną przy ograniczeniu zużycia wody i surowców energetycznych. Dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań we wszystkich zakładach Grupy, ograniczyliśmy zużycie: gazu o 400 000 m3, wody o ponad 20 000 m3, energii elektrycznej o  2 000 MWh, a emisję gazów cieplarnianych zmniejszyliśmy o 1 500 ton. Realizujemy ponadto stały monitoring  zużycia czynników energetycznych na jednostkę produkcji. Działania te są prowadzone w oparciu o audyty efektowności energetycznej, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Fotowoltaika – ekologiczne źródło energii

Kolejną inwestycją w tym zakresie stała się naziemna instalacja fotowoltaiczna. Na terenie jednej ze spółek Grupy Sokołów, jaką jest „Sokołów-Logistyka”, zostało zainstalowanych 120 paneli fotowoltaicznych, co stanowi pierwszy etap zaplanowanych działań w Grupie Sokołów. Prąd,

wytwarzany za pomocą instalacji fotowoltaicznej, ma w znaczącym stopniu pokryć zapotrzebowanie budynków spółki oraz stacji paliw. Pozyskana w ten sposób energia, pozwoliła również na uruchomienie na terenie spółki stacji ładowania pojazdów elektrycznych. – Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej jest inwestycją, która niesie ze sobą wiele zalet – podkreśla Rafał Rusjan, Prezes Spółki „Sokołów-Logistyka”. – Słońce to czyste i niewyczerpane źródło energii odnawialnej. Dzięki nowej instalacji fotowoltaicznej, możemy pozyskiwać energię bez negatywnej ingerencji w ekosystem. Stanowi to realny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Fotowoltaika daje nam również oczywiście oszczędności, gdyż możemy zmniejszyć zakup energii od dostawcy.

Prezes Zarządu Sokołów S.A., Bogusław Miszczuk już teraz zapowiada kolejne inwestycje, służące wdrażaniu proekologicznych innowacji. – W tym roku z całą pewnością nadal będziemy rozwijać nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, również w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii ­– mówi Bogusław Miszczuk. – Jest to zgodne z nową, 5-letnią strategią Grupy. Jej hasłem jest „Wyżywić przyszłość” („Feeding the Future”), a zrównoważony rozwój stanowi jej kluczowy element. Czujemy się odpowiedzialni za ludzi, na rzecz których pracujemy i za środowisko, w którym działamy. Realizując kolejne proekologiczne inicjatywy, chcemy budować przyszłość zdrowego jedzenia – podsumowuje Prezes Zarządu Sokołów S.A.

Reklama

Partnerzy