Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Produkcja środków spożywczych w świetle wymagań prawnych i wytycznych”

Zorganizowana w dniu 1 marca 2018 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych dla artykułów spożywczych.

Konferencję, która zgromadziła ponad 100 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Pierwszą prezentację pt. „Odpowiedzialność za wady jakościowe w procesie żywności” wygłosił mecenas Marcin Tomasik reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p. W swoim wystąpieniu Prelegent omówił różne rodzaje odpowiedzialności ciążących na przedsiębiorcach sektora spożywczego, w tym odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odpowiedzialność administracyjną z tytułu naruszenia przepisów o bezpieczeństwie żywności, a także odpowiedzialność karną. Ponadto, w trakcie prezentacji został dokonany przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego. Uczestnicy Konferencji zapoznali się również z kwestiami zarządzania ryzykiem prawnym i proaktywnym ograniczeniem potencjalnej odpowiedzialności.

Kolejną prezentację pt. „Jak system Infor Food & Beverage ułatwia spełnienie wymogów certyfikacji bezpieczeństwa żywności i pomaga chronić markę produktu?” omówił Piotr Michalak, przedstawiciel iPCC Sp. zo.o. W pierwszej części wystąpienia Prelegent odniósł się do znaczenia kwestii certyfikacji bezpieczeństwa żywności oraz przywołał różne normy i certyfikaty standardów bezpieczeństwa żywności, w tym normę BRC. Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się z typowymi rozwiązaniami Infor M3 wspomagającymi certyfikację.

Joanna Gajda-Wyrębek, ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higienyprzedstawiła prezentację pt. „Stosowanie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w produkcji żywności”. W trakcie wystąpienia zostały omówione aktualne prace legislacyjne oraz przewodniki Komisji Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych. Ponadto, uczestnikom spotkania zostały przekazane praktyczne wskazówki odnośnie zasady przenoszenia substancji dodatkowych, a także informacje dotyczące statusu prawnego enzymów stosowanych w produkcji żywności.

Kolejne dwie prezentacje pt. „HACCP w świetle aktualnych wymagań prawnych i wytycznych” oraz „Obniżanie zawartości akryloamidu w żywności w świetle nowych przepisów” omówiła Dorota Kozłowska reprezentująca Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. W pierwszym wystąpieniu Prelegentka przedstawiła podstawy prawne systemu HACCP, a także aktualne wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z pracami Komisji Kodeksu Żywnościowego nad rewizją wytycznych „Ogólne Zasady Higieny Żywności”. W drugiej prezentacji zostały natomiast omówione uregulowania prawne dotyczące akryloamidu na poziomie Unii Europejskiej oraz nowe wymagania względem przedsiębiorców.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

Dentons

J.S. Hamilton Poland S.A.

Partner Konferencji:

iPCC Sp. zo.o.

Patroni Konferencji PFPŻ ZP:

QAFP

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

Związek Polskie Mięso

Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Nowy Przegląd Mleczarski

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Spożywczy

Reklama

Partnerzy