Projekt InnoMeatEdu

Szanowni Państwo,

nasi Partnerzy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym InnoMeatEdu

Projekt InnoMeatEdu opiera się na współpracy uniwersytetów oraz instytucji naukowych z przedsiębiorstwami i organizacjami związanymi z branżą mięsną. Projekt łączy społeczność akademicką z przedsiębiorstwami branży mięsnej, którzy uczestniczą w projekcie jako partnerzy stowarzyszeni.

Obecnie w programie uczestniczy ponad 30 partnerów stowarzyszonych.

Nasi Polscy Partnerzy to zakłady Goodvalley Polska, Mielewczyk oraz Animex Oddział w Iławie a także czasopismo branży mięsnej Gospodarka Mięsa.

Więcej informacji o Projekcie można znaleźć na stronie https://innomeatedu.com/

Zachęcamy Państwa gorąco do tego, żebyście się chwalili udziałem w tym projekcie we wszystkich swoich mediach społecznościowych.

Mamy zaszczy poinformować również, że w dniach 4 – 5 września 2023 r odbyło się w Volos (Agria, Grecja) drugie spotkanie robocze europejskiego projektu InnoMeatEdu. Spotkanie  koordynowane było przez wykonawców projektu reprezentujących Uniwersytet w Tesalii w Grecji.  

Podczas spotkania, w oparciu o uzyskane dotychczas wyniki, zespół projektowy sformułował wnioski dotyczące struktury i treści jakie będą ujęte w innowacyjnych, cyfrowych materiałach edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i specjalistów sektora mięsnego, które zostaną przygotowane w ramach Pakietu 3. Opracowane w ramach projektu dydaktyczne materiały cyfrowe będą dotyczyły produkcji i przetwarzania mięsa, bezpieczeństwa, jakości i przedsiębiorczości oraz zrównoważonego rozwoju w sektorze mięsnym.

Do zadań zespołu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w skład którego wchodząspecjalistki z zakresu technologii mięsa:dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM, dr inż. Katarzyna Tkacz oraz mgr inż. Weronika Zduńczyk z Katedry Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa na Wydziale Nauki o Żywności należy opracowanie materiałów dydaktycznych dotyczących produkcji przetworów mięsnych oraz wpływu produkcji mięsa na środowisko naturalne. Podczas realizacji tego etapu bardzo liczymy na współpracę z Państwem, chcielibyśmy skorzystać z Państwa wiedzy praktycznej i doświadczeń nabytych w branży mięsnej.

Opracowane materiały będą nieodpłatnie dostępne w formie masowych otwartych kursów online – MOOCza pośrednictwem interaktywnej platformy, która jest w fazie opracowywania i będzie dostępna w kilku językach, w tym w języku polskim i angielskim. Utworzona interaktywna platforma będzie stanowić narzędzie rozpowszechniania materiałów edukacyjnych wśród wszystkich zainteresowanych stron – nauczycieli akademickich, studentów i pracowników branży mięsnej.

Reklama

Partnerzy