Prezes Sokołowa: Rok 2018 pokazał naszą siłę

Rok 2018 był dla Sokołowa czasem wyzwań, sukcesów i wytężonej pracy. Mimo wielu przeciwności, wspólnych dla branży mięsnej, udało się nam zachować dynamiczny rozwój firmy. Efektem zaangażowania naszych pracowników i menadżerów jest wzrost o 6,6% przychodów ze sprzedaży rok do roku, zysk operacyjny wyższy o 27,9% oraz umocnienie pozycji na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Niewątpliwym sukcesem było również sfinalizowanie przejęcia Grupy Gzella, co znacząco zwiększy nasze zdolności produkcyjne i pozwoli lepiej odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. 

Pracownicy sercem Sokołowa

Nieustannie doświadczamy, że za sukcesem naszej firmy stoją Pracownicy. W pełni zaangażowani, eksperci w swoich dziedzinach – to oni są motorem napędowym Grupy Sokołów. Rok 2018, tak trudny dla całej branży mięsnej, pokazał naszą siłę. Wiedza i doświadczenie naszych Pracowników pozwoliły nam zachować najwyższe standardy pracy i utrzymać dynamiczny rozwój firmy. Dlatego po raz kolejny postanowiliśmy skupić się właśnie na nich. W mijającym roku wprowadziliśmy szereg rozwiązań, narzędzi i programów, których celem jest ich rozwój osobisty i zawodowy.

            Sokołów wziął udział w międzynarodowym projekcie Graduate Programme, skierowanym do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą rozpocząć karierę w naszej Grupie. Jest to Program, który daje ogromne możliwości młodym ludziom poznania całego łańcucha wartości firmy, sprawdzenia się w ambitnych projektach, uczestnictwa w licznych międzynarodowych szkoleniach, networkingu wśród absolwentów zagranicznych oraz zdobycia doświadczenia w jednostkach międzynarodowych po to, aby w przyszłości zostać kompetentnym menadżerem. W ramach Programu wyłoniliśmy jedną laureatkę, która rozpoczęła razem z nami tę fascynującą, zawodową podróż. W styczniu 2019 roku ogłosimy II edycję Programu do którego już teraz zapraszamy wszystkich ambitnych absolwentów gotowych na wyzwania zawodowe oraz rozwój.

W 2018 roku wdrożyliśmy zasady przywództwa, które są dla nas jasnym kierunkowskazem postępowania i działania oraz jeszcze bardziej wzmacniają kulturę efektywnego przywództwa w Sokołów S.A.. Kontynuacją tej drogi jest rozpoczęcie zakrojonego na szeroką skalę projektu leadershipu nastawionego na nieustanny rozwój menadżerów na każdym szczeblu organizacyjnym. Nie zapominamy również o nowoczesnych narzędziach wspomagających zarządzanie. Pilotażowo wdrożyliśmy narzędzie SuccessFactors do skutecznego ustalania celów, budowania kultury dialogu na linii menadżer pracownik oraz zespół, pozwalającego na ewaluację nie tylko wyników ale również zachowań i kompetencji, które chcemy w organizacji rozwijać. Kultura innowacyjności to jeden z czynników, na który kładziemy szczególny nacisk, dlatego wciąż poszerzamy grono pracowników zdobywających wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów z wykorzystaniem metodyki design-thinking w interdyscyplinarnych zespołach, co dodatkowo podnosi poziom szerokiego rozumienia biznesowego, wzajemnego dzielenia się wiedzą oraz usprawnia komunikację i pracę zespołową. Wyzwania rynkowe i organizacyjne dla nas to również nieustanna współpraca międzynarodowa, dlatego zwiększyliśmy liczbę osób, które uczęszczają na darmowe lekcje języka angielskiego. Ponownie udostępniliśmy naszym Pracownikom platformę do szkoleń on-line, na której mogli odbywać szkolenia z wielu interesujących ich dziedzin – np. marketingu, sprzedaży, zarządzania, IT, finansów czy obsługi pakietu Office. Nasi pracownicy mogli również skorzystać z bezpłatnych badań w ramach prewencyjnych programów profilaktycznych.

     Podjęte działania znalazły odzwierciedlenie w wynikach badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania Pracowników – Check 2018. Frekwencja osiągnęła rekordowe 94%. Poziom satysfakcji i motywacji, jak również zaangażowania wzrósł w porównaniu do poprzedniego badania i jest dużo wyższy jeśli odniesiemy się do benchmarkingu rynku w tym zakresie.  To dla nas niezmiernie ważne, aby ludzie czuli się dobrze w pracy, bo tylko wtedy będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz osiągać sukcesy – a sukces naszych pracowników jest sukcesem całej firmy.

          Nasze starania zostały dostrzeżone przez podmioty zewnętrzne. Już drugi rok z rzędu Grupa Sokołów S.A. otrzymała prestiżowy tytuł „Solidnego Pracodawcy”. Wyróżnienie to jest dowodem skuteczności prowadzonej systematycznie od lat polityki personalnej, innowacyjnego podejścia oraz potwierdzeniem klarowności i rzetelności działania przedsiębiorstwa.

 Sukcesy pomimo przeciwności

          Mimo wielu niekorzystnych uwarunkowań w polskiej branży mięsnej, możemy nazwać rok 2018 – rokiem sukcesu. Głównymi problemami były niestabilna sytuacja na rynku surowcowym oraz rozprzestrzeniający się wirus ASF. Niełatwe warunki na rynku krajowym i zagranicznym nie przeszkodziły nam w osiągnięciu satysfakcjonujących wyników. Utrzymaliśmy dynamiczny rozwój, co zaowocowało 6,6% wzrostem przychodów ze sprzedaży rok do roku zyskiem operacyjnym lepszym o 27,9%.  Umocniliśmy pozycję na rynku krajowym. Wprowadziliśmy do sprzedaży 56 nowych produktów – w tym rozszerzyliśmy ofertę produktów bezmięsnych o Hummusy Premium. Nasze wyroby obecne są na niemal 40 rynkach na całym świecie. Wysyłamy przekąski do USA. Jesteśmy eksportowym liderem rynku produktów przetworzonych w Wielkiej Brytanii. Rozwijamy ofertę dla kanału HoReCa we Francji

Produkty Sokołowa są też obecne w bardziej egzotycznych miejscach, takich jak Zjednoczone Emiraty ArabskieRepublika KongoLiban czy Hongkong. Europa Zachodnia pokochała naszą wołowinę. W niektórych krajach dynamika sprzedaży elementów wołowych wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad 200%.

Gzella częścią Sokołowa

            Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń dla Grupy Sokołów w 2018 roku było przejęcie Grupy Gzella. Zakład produkcyjny Gzella, zlokalizowany w miejscowości Osie, był dla nas doskonałą inwestycją. Dzięki naszemu know-how i relacjom biznesowym, jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjał zakładu, którego obecne zdolności produkcyjne pozwalają na produkcję ponad 6000 ton wyrobów miesięcznie. Gzella to również dobrze zorganizowana logistyka oraz sieć ponad 200 sklepów własnych. Już teraz korzystamy z tego, oferując klientom Delikatesów Mięsnych Gzella produkty Sokołowa, a klientom Delikatesów Mięsnych Sokołów – Wędliny z Borów. Z wielką satysfakcją powitaliśmy Pracowników, którzy do nas dołączyli. Niemal 1300 osób, które pracują w spółkach należących do Grupy Gzella to znakomici fachowcy. Nie mamy wątpliwości, że dzielenie się doświadczeniami może przynieść wyłącznie pozytywne efekty.

Rozwój i środowisko

            Nie sposób dynamicznie rozwijać się bez modernizacji zakładów produkcyjnych. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na te działania ponad 118 mln złotych. Naszym celem jest nie tylko zwiększanie mocy produkcyjnych, ale także optymalizacja w zakresie gospodarowania  wodą i energią elektryczną, dzięki czemu ograniczamy negatywny wpływ na środowisko. Wybudowana w Sokołowie Podlaskim kotłownia na gaz ziemny w zaledwie 2 lata pozwoliła ograniczyć emisję gazów o ponad 36 900 ton. Stopniowo przeprowadzamy termomodernizacje budynków we wszystkich zakładach produkcyjnych naszej Grupy. Odzyskujemy ciepło z urządzeń produkcyjnych i systemów chłodniczych. Staramy się coraz efektywniej gospodarować energią. Skutkiem tego jest chociażby wymiana tradycyjnego oświetlenia w zakładach na oświetlenie LEDowe.

 Uroczysty jubileusz

            Podczas corocznej imprezy Sokołów Cup obchodziliśmy jubileusz 25-lecia Oddziału Sokołów S.A. w Czyżewie, położonego w województwie podlaskim. Zakład w Czyżewie zatrudnia ponad 700 osób, specjalizuje się w produkcji parówek, pasztetów, przetwórstwie drobiu oraz produkcji past i pasztetów warzywnych. Wyroby, które tu powstają, są dostępne nie tylko w każdym zakątku Polski, ale również zagranicą.

Plany na kolejny rok

            Rok 2018 postawił przed nami szczególnie wiele wyzwań. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że sprostaliśmy im z sukcesem. Część z tych trudności będzie nam z pewnością towarzyszyła również w nadchodzącym roku. Stabilna i mocna pozycja firmy oraz przede wszystkim potencjał, który tkwi w naszych Pracownikach, utwierdzają mnie w przekonaniu, że cele, które są przed nami zrealizujemy i utrzymamy dynamiczny rozwoju Grupy Sokołów. Zapewniam, iż nadal będziemy intensywnie pracować nad poszerzaniem asortymentu, tak, aby w pełni usatysfakcjonować naszych Klientów, dostarczając im na co dzień najwyższej jakości produkty.

Bogusław Miszczuk

Prezes Zarządu Sokołów S.A.

Reklama

Partnerzy