Polska wołowina na japońskim stole

W dniach 11-16 lutego br. delegacja przetwórców i eksporterów przebywała z misją gospodarczą w Japonii zorganizowaną przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przy wsparciu przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego w ramach projektu „Polska wołowina na japońskim stole” finansowanego z Funduszy Promocji Mięsa Wołowego.

Celem misji były działania skupione wokół promowania i budowania pozytywnego wizerunku polskiego mięsa wołowego na rynku japońskim oraz rozmowy dotyczące możliwości wzmocnienia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Japonią. Dzięki spotkaniu z Japan Meat Traders Association przedstawiciele polskiej delegacji mieli także okazję wyjaśnić japońskim importerom incydent przedstawiony w materiale telewizyjnym TVN oraz wytłumaczyć w jaki sposób polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z branżą przetwórczą poradzili sobie z tym problemem i jakie przedsięwzięto środki by w przyszłości podobne sytuacje całkowicie wyeliminować. 

Kilkudniowe rozmowy prowadzone przez polską stronę z przedstawicielami importerów i organizacji branżowych oraz wizyty w japońskich sieciach dystrybucji przyniosły wiele pozytywnych relacji pomocnych w budowaniu dalszych stosunków gospodarczych. Także rozmowy B2B prowadzone na terenie polskiej placówki Zagranicznego Biura Handlowego, przy ogromnym wsparciu kierownika ośrodka Pani Elizy Klonowskiej-Siwak, potwierdziły powagę prowadzonych działań oraz umocniły naszą pozycję wśród japońskich partnerów biznesowych. W efekcie prowadzonych rozmów strona japońska wyraziła duże zainteresowanie rozszerzeniem asortymentu produktów mięsnych importowanych z Polski.

Japonia to trzecia co do wielkości gospodarka świata. Jednak jako kraj o dużym zaludnieniu i ograniczonych możliwościach samowystarczalności w odniesieniu do produktów rolnych, Japonia jest głównym importerem żywności, czwartym na świecie po USA, Chinach i UE. Patrząc na rynek mięsa wołowego Japonia w 2018 roku importowała 607 tys. ton mięsa wołowego (tj. ponad 800 tys. ton w ekwiwalencie ćwierci) głównie z Australii i USA (źródło: Ministry of Finance of Japan, Statystyki Handlowe, dane za 2018 rok).  Według stanu 2018 roku, do eksportu na rynek japoński dopuszczone są uprawnione polskie podmioty, zaś wołowina przeznaczona na japoński rynek musi pochodzić z bydła do 30 miesiąca życia.

Reklama

Partnerzy