Piękny gest znanej marki

Firma Grot podpisała umowę darowizny z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. dr. Wł. Biegańskiego, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kniaziewicza 1/5 na przekazanie kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na cele statutowe szpitala, w szczególności zakup sprzętu i materiałów medycznych wspierających leczenie pacjentów w związku z epidemią koronawirusa. Szpital jest – oczywiście – przygotowany na przyjęcie pacjentów. W trosce o bezpieczeństwo konsumentów i pracowników, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grot wdrożył szczególne środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz sprzedaży swoich wyrobów, między innymi: zmniejszenie ilości klientów wewnątrz sklepów, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce, sprzedaż produktów wyłącznie w kawałkach. Zwiększono również ilość produktów pakowanych próżniowo, tak aby klient mógł kupić wędliny w oryginalnym opakowaniu. Firma GROT zadbała także o swoich pracowników, skracając godziny pracy, wprowadzając system rotacyjny w cyklach tygodniowych oraz zabezpieczając odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej. 

Reklama

Partnerzy