Nowości i bestsellery branży chłodniczej

Współczesna branża mięsna wymaga od chłodnictwa coraz bardziej efektywnych i wyrafinowanych metod chłodzenia i mrożenia. Łańcuch kontrolowanych temperatur towarzyszy produktom mięsnym od chwili uboju aż do momentu spożycia przez konsumenta. Dlatego w dobie wysokich technologii, ciągłego poszukiwania oszczędności i kolejnych zmian legislacyjnych – tak ważna staje się wiedza i umiejętność wykorzystania  tego co oferuje chłodnictwo dla przemysłu mięsnego XXI wieku.

IGEA Hygienic Kit – oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach chłodzonych

Filtr powietrza IGEA Hygienic Kit  – to stworzone przez firmę LuVe oraz zgłoszone jako patent rozwiązanie technologiczne, zastosowane w chłodnicach powietrza Alfa LuVe z podwójnym wydmuchem powietrza (seria FMD).

Filtr wykorzystuje zjawisko fotokatalizy wzbudzane przez oświetlenie LED, padające na naniesiony na wkład filtra tlenek wolframu WO3.

Urządzenie składa się z:

  • filtra higienicznego w ramce, wraz z lampami LED
  • transformatora wraz z okablowaniem

Filtr IGEA oczyszcza powietrze ze szkodliwych mikroorganizmów, unieszkodliwia 100% wirusów COVID po 30 minutach działania (testy wykonane w San Raffaele Hospital – Viral Pathogenesis and Biosecurity Unit (Mediolan, Włochy)). Proces chłodzenia i oczyszczania; w jednym urządzeniu. Zastosowania: w przestrzeni produkcyjnej (np. rozbiór i obróbka mięsa), sklepach, restauracjach, szpitalach, w komorach przechowalniczych itp.

Zalety:

  • niskie zużycie energii (wykorzystuje lampy LED)
  • nie wykorzystuje żadnych chemikaliów
  • nie emituje promieni UV, ozonu, innych szkodliwych substancji
  • prosta budowa : na wkład filtra naniesiony jest tlenek wolframu WO3, który pod wpływem oświetlenia LED  wykorzystuje zjawisko fotokatalizy. Sam filtr więc nie zużywa się, a jedynie katalizuje naturalne procesy
  • łatwy montaż i obsługa

Oprócz eliminacji wirusów rozwiązanie przyczynia się do rozkładu zawartych w powietrzu.: tlenku węgla, formaldehydu, metanolu, etanolu, benzenu, etylobenzenu, tlenku i dwutlenku azotu, etylenu.

Dzięki usuwaniu mikroorganizmów oraz etylenu przedłuża się czas przechowywania świeżych produktów spożywczych.

Nowe legislacje w branży chłodniczej   … zgodnie z art. 11 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu:   chłodziarek i zamrażarek do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamknięte urządzenia) zawierających HFC o GWP równym 150 lub większym;wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych do zastosowań komercyjnych o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500.   Definicja określenia „do zastosowań komercyjnych” zawarta w przepisach F-Gazowych: (Punkt 32) „stosowanie komercyjne” –   oznacza stosowanie związane z magazynowaniem, wystawianiem lub wydawaniem produktów z przeznaczeniem do sprzedaży użytkownikom końcowym w handlu detalicznym i usługach spożywczych.

Wzrost sprzedaży agregatów chłodniczych Copeland  EazyCool ZX

Pomimo utrudnień związanych z globalnym przerwaniem łańcuchów dostaw,  rok 2021 to kolejny rok wzrostu sprzedaży agregatów chłodniczych w obudowie serii EazyCool ZX , produkcji znanego i cenionego producenta Emerson Copeland. Kilka lat temu urządzenia te zdobyły Nagrodę Instalatorów Amerykańskich za optymalną budowę i wyposażenie, za prostotę montażu i obsługi oraz za bezawaryjność. Po wprowadzeniu serii na rynek polski, agregaty zdobywają rzesze krajowych zwolenników, co potwierdza rokrocznie wzrost ich sprzedaży i pozytywne opinie serwisantów chłodniczych.

W ofercie tych agregatów występują ciekawe od strony technicznej serie do

  • chłodzenia i mrożenia, 
  • stosowania  na zewnątrz i wewnątrz budynku
  • ze sprężarką tradycyjną  – scroll oraz opatentowaną sprężarką „digital”  (płynna regulacja wydajności – odpowiednik inwertera)

Zawsze są fabrycznie doposażone w skrzynkę elektryczną i optymalne akcesoria samoregulacji odporne na skoki napięć, zmiany fazy, chwilowe wyłączenia prądu

Inwerterowe agregaty skraplające…

Optyma Plus INVERTER produkcji Danfoss zaprojektowano do aplikacji wysoko i średniotemperaturowych, o wydajności chłodniczej od 2 do 9 kW (R407A/F i R404A).

Dzięki najszerszej bezstopniowej regulacji pracy sprężarki w zakresie od 30 do 100 obr/s, Optyma Plus INVERTER umożliwia dokładną regulację temperatury w zakresie ±0,3°C i zapewnia ciągłe dopasowanie do zmieniającego się zapotrzebowania na chłód, gwarantując wysoką jakość procesów oraz przechowywania żywności w warunkach chłodniczych (ciągła adaptacja do zmieniających się  obciążeń).

Technologia zmiennej prędkości jest jedynym sposobem regulacji, który zapewnia modulację wydajności przy wysokiej efektywności energetycznej. Technologia inwerterowych sprężarek spiralnych Danfoss pozwala na uzyskanie od 20 do 30% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi agregatami skraplającymi o stałej prędkości. Wartość ta jednoznacznie przekłada się na oszczędności finansowe Inwestora, co nie jest bez znaczenia w obliczu rosnących cen energii elektrycznej.

Nadwyżka inwestycyjna w porównaniu do zakupu agregatu tradycyjnego zwraca się w ciągu 1 roku dla aplikacji pracującej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Naturalne i ekologiczne czynniki chłodnicze

Nowe przepisy wymagają wycofywania tradycyjnych czynników o wyższych wartościach GWP.  Wiele instalacji korzysta już z mniej uciążliwych dla środowiska czynników roboczych.

Naturalne czynniki chłodnicze, takie jak amoniak, propan, dwutlenek węgla, stosuje się już w szerokim zakresie. Dla instalatorów poszukujących opłacalnej opcji pozostania przy konwencjonalnej konfiguracji układu chłodniczego, doskonałym wyborem  stają się czynniki z grupy A2L o GWP poniżej 150.

www.elektronika-sa.com.pl