Lissner Engineers + Architects pionierem innowacyjnego urządzenia 3D do projektowania

Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości żeby ujrzeć zaprojektowane urządzenia i maszyny produkcyjne w zakładzie przemysłu spożywczego zanim one powstaną: Lissner Engineers + Architects pionierem innowacyjnego urządzenia 3D do projektowania

Okulary 3D dostarczają klientom wrażeń wizualnych, które ukazują im złożone procesy projektowania środowiska produkcji, zanim jeszcze zostanie ono stworzone. Ta nowa usługa znacząco wpłynie i usprawni proces podejmowania decyzji. Jako specjalista w dziedzinie planowania produkcji dla przemysłu spożywczego, Lissner Engineers + Architects wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości w celu uproszczenia, przyspieszenia oraz zredukowania potrzeby tworzenia kolejnych projektów, koncepcji, symulacji i ogólnego dostosowywania.

Profesjonalni planiści z ponad 30-letnim doświadczeniem

Lissner Engineers + Architects rozpoczyna nową erę dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii wirtualnej rzeczywistości. To firma rodzinna, kierowana obecnie przez drugie pokolenie inżynierów przemysłowych Dennisa i Tobiasa Lissnerów. Od ponad 30 lat firma zajmuje się projektowaniem nowych budynków oraz modyfikacją i rozbudową już istniejących zakładów produkcyjnych zgodnie z najbardziej zaawansowanymi standardami. Jednym z wyjątkowych atutów firmy jest możliwość realizacji prac budowlanych nie przerywając normalnej pracy zakładu. Dennis Lissner podkreśla: „Nie jesteśmy klasyczną firmą architektoniczną. Jako specjaliści w zakresie projektowania środowiska produkcji, zwłaszcza dla przemysłu mięsnego, planujemy optymalne procesy funkcjonowania zakładu. Zapewniamy płynne ścieżki przepływu dla personelu oraz produktu w trakcie jego wytwarzania i transportu w zakładzie, projektując możliwie najkrótsze trasy i unikając problematycznych krzyżowań się tych tras. Dopiero po skończeniu projektowania obszaru produkcyjnego można kontynuować planowanie wyposażenia technicznego i prac budowlanych. Nowoczesna technika wirtualnej rzeczywistości zapewnia bardzo skuteczne wsparcie tego procesu”.

Wirtualna rzeczywistość pomaga urzeczywistnić projekty  

Zaprezentowane po raz pierwszy przez Lissner Engineers + Architects na IFFA 2019, urządzenie do projektowania oparte na wirtualnej rzeczywistości umożliwia trójwymiarową prezentację złożonych planów 2D, a tym samym ułatwia ich śledzenie. Za pomocą okularów 3D klienci mogą zanurzyć się w wirtualnym świecie planowania budowy. Mogą wizualnie sprawdzić umiejscowienie i wielkość maszyn i systemów już w ich zamierzonym czy zaprojektowanym położeniu oraz odbyć wirtualny spacer po obiekcie przed rozpoczęciem prac budowlanych. Kompleksowy model cyfrowy generuje obraz i skaluje wielkie i złożone maszyny w ich docelowych miejscach, co umożliwia realistyczny i przestrzenny widok instalacji, układu i wymiarów maszyn oraz zapewnia podgląd trasy przepływu pracowników i produktu. Dzięki urządzeniu do projektowania w wirtualnej rzeczywistości, projekty zaproponowane przez Lissner Engineers + Architects dla systemów produkcji w przemyśle spożywczym, są perfekcyjnie dostosowane do każdej lokalizacji i maksymalnie zwiększają wydajność.

Obrazowanie wirtualne pomaga również zwrócić uwagę na ograniczenia systemu. Tobias Lissner wyjaśnia: „Technologia wirtualnej rzeczywistości oferuje realny podgląd naszego projektu, a nasz klient ma poczucie, że jest faktycznie wewnątrz zaprojektowanego zakładu produkcyjnego. Nasze urządzenie 3D pozwala w zrozumiały sposób ukazać złożone relacje i obszary wzajemnego oddziaływania, potrafi również dokładnie określić punkty krytyczne czy ryzyko zawiązane z planowaniem już na samym początku. To sprawia, że dla naszych klientów procesy podejmowania decyzji stają się prostsze. Dlatego też nasze nowe urządzenie do projektowania 3D upraszcza i przyspiesza procesy projektowania w Lissner Engineers + Architects. Korzyścią dla klientów jest również fakt, że otrzymują projekt, w którym wzięto pod uwagę różne aspekty bezpieczeństwa, co z kolei pozwala na zmniejszenie kosztów. “

Wirtualna rzeczywistość w obrazowaniu przestrzennym instalacji, układu i wielkości maszyn.
(Zdjęcie: Lissner Engineers + Architects)

Reklama

Partnerzy