KRD-IG partnerem dyskusji na temat zrównoważonego stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej

Zrównoważone stosowanie antybiotykoterapii jest aktualnie przedmiotem żywej dyskusji producentów i hodowców drobiu z lekarzami weterynarii. Bezsprzecznie środki przeciwbakteryjne, a w tym i same antybiotyki, są niezbędne w leczeniu chorych zwierząt. Czy jednak w dzisiejszym świecie, gdzie coraz częściej podnosi się kwestię antybiotykooporności, istnieją jakieś alternatywy?

15 i 16 lutego 2019 roku w Jachrance w ramach projektu PROHEALTH odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Techniczna „Zarządzanie rozważnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”. Wydarzenie objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza była strategicznym partnerem branżowym konferencji.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie. Dawniej kluczem do sukcesu rynkowego była cena. Obecnie, aby zdobyć zaufanie konsumentów w kraju i za granicą, musimy zwracać uwagę także na inne aspekty – takie jak m.in. zrównoważone stosowanie antybiotykoterapii w chowie drobiu. Dodatkowo w społeczeństwie nadal pokutują mity o rzekomej obecności antybiotyków w mięsie drobiowym. Dlatego z jednej strony musimy edukować konsumentów, z drugiej dążyć wraz z hodowcami do ograniczania stosowania tego rodzaju substancji w chowie – mówił Piotr Kulikowski, Prezes KRD-IG.

Konferencje z cyklu „Zarządzanie rozważnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w zrównoważonej produkcji drobiarskiej” promują wprowadzanie do krajowej praktyki drobiarskiej założeń opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) w ramach filozofii: „JEDEN ŚWIAT – JEDNA MEDYCYNA – JEDNO ZDROWIE”. Koncepcja „Jedno Zdrowie” (One Health) odnosi się do ochrony zdrowia człowieka przy współdziałaniu ochrony zdrowia zwierząt i uwzględnianiu wpływów środowiska na ludzi i zwierzęta. Bardzo ważnym problemem w kontekście koncepcji „Jedno Zdrowie” jest antybiotykooporność bakterii groźnych dla zdrowia człowieka. W perspektywie najbliższych lat będzie ona stanowić coraz poważniejsze wyzwanie dla medycyny.

Głównym celem spotkania było przedstawienie praktycznych alternatyw dla stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej. Doświadczenia europejskie wskazują, że stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych może być ograniczone np. dzięki skutecznej bioasekuracji, profilaktyce czy szczepieniom. Należy dążyć do opracowania skutecznych programów zarządzania zdrowiem stad drobiu, zmniejszających do minimum potrzebę stosowania antybiotyków – zaznaczał prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk z Zakładu Chorób Ptaków SGGW, kierujący komitetem organizacyjnym konferencji.

Jako możliwe alternatywy dla antybiotyków specjaliści wskazują zarówno te w postaci preparatów komercyjnych jak i rozwiązań ogólnych, np. zabezpieczeń fermy, kupna odpowiedniej jakości piskląt czy paszy.

Konferencja była znakomitą okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat zrównoważonej produkcji drobiarskiej. Przedstawiciele środowisk naukowych, hodowcy i lekarze weterynarii specjalizujący się w opiece nad drobiem mieli okazję porównać swoje doświadczenia i podzielić spostrzeżeniami. Wśród postulatów kierowanych do producentów znalazły się m.in. przestrzeganie zasad dobrej praktyki hodowlanej i bioasekuracji, a także stosowanie żywieniowych dodatków przeciwbakteryjnych. Lekarze weterynarii powinni rygorystycznie przestrzegać zasad racjonalnego stosowania antybiotyków oraz wprowadzić oceny wrażliwości bakterii jako podstawy do rozpoczęcia antybiotykoterapii. Elementem wspólnym dla obu grup jest wdrożenie zasady wyliczenia realnego zużycia przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych w każdym cyklu produkcyjnym.

Spotkanie umożliwiło wypracowanie ustaleń ważnych dla dalszego zrównoważonego rozwoju produkcji drobiarskiej. Informacje, którymi wymieniali się uczestnicy, pozwolą wprowadzić na krajowy rynek jeszcze bardziej przemyślane rozwiązania bioasekuracyjne, koncentrujące się na zapobieganiu chorobom ptaków.

Reklama

Partnerzy

Skip to content