Koronawirus, a procedury bezpieczeństwa w Centrach Dystrybucji Gobarto

Trzyzmianowość pracy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy w obliczu epidemii czy wyposażenie placówek w środki dezynfekcyjne – to tylko niektóre działania, które Centra Dystrybucyjne Gobarto podjęły w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników i kontrahentów oraz zachowanie ciągłości dostaw to priorytety dla segmentu dystrybucyjnego należącego do Grupy Gobarto. Dlatego niezwłocznie podjęto działania, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Każde Centrum Dystrybucyjne zostało kompleksowo wyposażone w środki ochrony osobistej, takiej jak maseczki czy rękawiczki. Firma wdrożyła także regularne szkolenia z bezpieczeństwa pracy w związku z trwającą epidemią. Przed rozpoczęciem pracy każdy z pracowników przechodzi kontrolę stanu zdrowia. Zgodnie z zaleceniami wstrzymano wszelkie spotkania z przedstawicielami handlowymi i wprowadzono tryb pracy zdalnej dla stanowisk, które to umożliwiają. Wdrożono także trzyzmianowość pracy oraz procedury, które zapewniają brak kontaktu pomiędzy pracownikami z poszczególnych zmian. W obiektach prowadzona jest również akcja informacyjna na temat zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, skierowana zarówno do pracowników, jak i klientów.

Centra Dystrybucyjne Gobarto podejmują także działania logistyczne, które zapewniają ciągłość dostaw. W trosce o zdrowie klientów, wprowadzono specjalne procedury dotyczące zakupów. Zmieniono godziny sprzedaży stacjonarnej, wprowadzono limit klientów, którzy w jednym czasie mogą dokonywać zakupów oraz zamknięto dostęp do strefy mięsa świeżego. Zapewniono dostęp do płynów dezynfekujących przy wejściu do każdego z Centrów oraz przy kasach. Klienci proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości.

– Sytuacja, w której się znaleźliśmy nie miała nigdy wcześniej miejsca w historii naszej spółki. Wymaga to od nas mobilizacji i podejmowania szybkich działań. Wprowadzenie rygorystycznych zasad bezpieczeństwa pozwoliło nam kontynuować pracę i zapewnić możliwość zaopatrzenia punktów sprzedaży w produkty żywnościowe.
Śledząc sytuację na rynkach zagranicznych, jeszcze przed okresem rozprzestrzeniania się wirusa zam
ówiliśmy środki ochrony dla pracowników naszych Centrów Dystrybucji. Ograniczyliśmy bezpośredni kontakt naszych pracowników z przedstawicielami handlowymi oraz przesłaliśmy wytyczne dotyczące procedur bezpieczeństwa do naszych dostawców.
Na bieżąco informujemy k
lientów o podjętych procedurach. Bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości dostaw to dla nas priorytety – mówi Katarzyna Nowak, Dyrektor Działu Logistyki i Sprzedaży Detalicznej, Gobarto SA.     

Gobarto posiada 12 centrów dystrybucji oraz współpracuje ze 160 ogólnopolskimi oraz lokalnymi producentami, zapewniając produkty głównie do własnej sieci dystrybucji liczącej ponad 6,8 tys. punktów sprzedaży.