Koronawirus, a procedury bezpieczeństwa w Centrach Dystrybucji Gobarto

Trzyzmianowość pracy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy w obliczu epidemii czy wyposażenie placówek w środki dezynfekcyjne – to tylko niektóre działania, które Centra Dystrybucyjne Gobarto podjęły w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników i kontrahentów oraz zachowanie ciągłości dostaw to priorytety dla segmentu dystrybucyjnego należącego do Grupy Gobarto. Dlatego niezwłocznie podjęto działania, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Każde Centrum Dystrybucyjne zostało kompleksowo wyposażone w środki ochrony osobistej, takiej jak maseczki czy rękawiczki. Firma wdrożyła także regularne szkolenia z bezpieczeństwa pracy w związku z trwającą epidemią. Przed rozpoczęciem pracy każdy z pracowników przechodzi kontrolę stanu zdrowia. Zgodnie z zaleceniami wstrzymano wszelkie spotkania z przedstawicielami handlowymi i wprowadzono tryb pracy zdalnej dla stanowisk, które to umożliwiają. Wdrożono także trzyzmianowość pracy oraz procedury, które zapewniają brak kontaktu pomiędzy pracownikami z poszczególnych zmian. W obiektach prowadzona jest również akcja informacyjna na temat zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, skierowana zarówno do pracowników, jak i klientów.

Centra Dystrybucyjne Gobarto podejmują także działania logistyczne, które zapewniają ciągłość dostaw. W trosce o zdrowie klientów, wprowadzono specjalne procedury dotyczące zakupów. Zmieniono godziny sprzedaży stacjonarnej, wprowadzono limit klientów, którzy w jednym czasie mogą dokonywać zakupów oraz zamknięto dostęp do strefy mięsa świeżego. Zapewniono dostęp do płynów dezynfekujących przy wejściu do każdego z Centrów oraz przy kasach. Klienci proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości.

– Sytuacja, w której się znaleźliśmy nie miała nigdy wcześniej miejsca w historii naszej spółki. Wymaga to od nas mobilizacji i podejmowania szybkich działań. Wprowadzenie rygorystycznych zasad bezpieczeństwa pozwoliło nam kontynuować pracę i zapewnić możliwość zaopatrzenia punktów sprzedaży w produkty żywnościowe.
Śledząc sytuację na rynkach zagranicznych, jeszcze przed okresem rozprzestrzeniania się wirusa zam
ówiliśmy środki ochrony dla pracowników naszych Centrów Dystrybucji. Ograniczyliśmy bezpośredni kontakt naszych pracowników z przedstawicielami handlowymi oraz przesłaliśmy wytyczne dotyczące procedur bezpieczeństwa do naszych dostawców.
Na bieżąco informujemy k
lientów o podjętych procedurach. Bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości dostaw to dla nas priorytety – mówi Katarzyna Nowak, Dyrektor Działu Logistyki i Sprzedaży Detalicznej, Gobarto SA.     

Gobarto posiada 12 centrów dystrybucji oraz współpracuje ze 160 ogólnopolskimi oraz lokalnymi producentami, zapewniając produkty głównie do własnej sieci dystrybucji liczącej ponad 6,8 tys. punktów sprzedaży.

Reklama

Partnerzy