Konferencja online PFPŻ ZP „Greenwashing – nowe wyzwania” 5 grudnia 2023 r.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji pt.: Greenwashing – nowe wyzwania, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. w formule on-line na platformie ZOOM.

Program:

  • Zrównoważony rozwój a greenwashing

Agnieszka Oleksyn-Wajda, Radca prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego

  • Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej

Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

  • Greenwashing w świetle zasad uczciwej konkurencji i praw IP

Marek Oleksyn, Radca prawny, Partner, SK&S

  • UOKiK a greenwashing

Joanna Marek, Radca prawny, Senior Counsel, SK&S

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów ochrony środowiska oraz działów prawnych!

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Reklama

Partnerzy