Konferencja naukowo – techniczna „SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU PRZEMYSŁU ROLNO – SPOŻYWCZEGOW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM”

Połączona z uroczystością podsumowania XVII edycji konkursu „NAJLEPSZY PRODUKT SPOŻYWCÓW POMORZA I KUJAW 2023 ROKU”

Dwa ważne wydarzenia, połączone merytorycznie i organizacyjnie, odbyły się w Centrum Targowym PARK w Toruniu.                                                                                                                                                            Były one wynikiem dużego zaangażowania technicznego i merytorycznego Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego  Przemysłu Spożywczego . W tym miejscu należy podkreślić, iż tradycyjnie głównym inicjatorem wraz z członkami Oddziału Toruńskiego był wieloletni jej Przewodniczący Edmund Kośnik. Pierwsza część  naukowo – techniczna, poświęcona była uwarunkowaniom rozwoju przemysłu  rolno spożywczego. Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pan Marcin Wroński w swoim wystąpieniu podkreślił iż polski przemysł rolno-spożywczy, a w szczególności  Województwo Kujawsko – Pomorskiego, odgrywał kluczową rolę w gospodarce zywnościowej kraju. Sektor ten był podatny na różnorodne czynniki, takie jak zmiany klimatyczne, ceny surowców, polityka rolno-spożywcza i globalne trendy konsumenckie. Firmy w sektorze rolno-spożywczym w Polsce coraz bardziej korzystały z nowych technologii, aby usprawnić produkcję, optymalizować zarządzanie zasobami i zwiększać wydajność oraz konkurencyjność cenową. Inteligentne rozwiązania, takie jak systemy monitorowania upraw czy automatyzacja procesów, zyskiwały na popularności. Świadomość ekologiczna społeczeństwa nadal rośnie, co motywuje firmy do podejmowania działań na rzecz zrównoważonej produkcji. Wzrasta zainteresowanie produktami ekologicznymi, co skutkuje większą produkcją żywności organicznej i implementacją bardziej ekologicznych praktyk w całym łańcuchu dostaw. Polska żywność cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Firmy eksportowały coraz większe ilości produktów rolno-spożywczych do wielu krajów, co było istotnym czynnikiem stabilizującym dochody rolników oraz zakładów przetwórczych jak również krajowy rynek finansowy . Rośnie liczba firm z sektora rolno-spożywczego wdrażających sprzedaż online i wykorzystywania platform e-commerce do dotarcia do klientów, zwłaszcza w kontekście zmian podejścia  i wyborów młodych konsumentów.  Polska polityka rolno-spożywcza ma wpływ na rozwój sektora poprzez programy wspierające rolnictwo, badania nad nowymi technologiami oraz promocję eksportową produktów rolno – spożywczych. Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyło się wystąpienie Pana dr. Józefa Sadkiewicza z Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. W swoim wystąpieniu zaprezentował różne technologie wypieku pieczywa oraz ich wpływ na jakość odżywiania. Podkreślił iż produkcja pieczywa oparta na tradycyjnych sposobach wypieku pieczywa, ze szczególnym uwzględnieniem reżimów technologicznych procesów wielofazowej fermentacji ciasta, zapewnia wysoką jakość produktu oraz znaczące walory zdrowotne dla konsumenta. Część druga miała niezwykle uroczysty charakter. Działacze Stowarzyszenia oraz osoby wspierające działalność Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego zostali odznaczeni państwowymi, resortowymi oraz stowarzyszeniowymi medalami i odznakami. Firmy uczestniczące w prezentacji swoich produktów jak również szkoły gastronomiczne – otrzymali tradycyjne statuetki „Aniołów”. Wielkość  statuetki zależna była od zajętego miejsca w konkursie. Wszyscy wystawcy otrzymali okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia.  Bardzo okazale prezentowane były wyroby spożywcze. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt szerokiej prezentacji wyrobów gastronomicznych przez szkoły gastronomiczno – hotelarskie. Estetyka podania oraz smakowitość potraw wzbudzała duże uznanie. Na uznanie zasługuje fakt iż Pan Roman Wojda Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich czynnie wspierał przygotowania do tak ważnego przedsięwzięcia promocyjno –medialnego produktów żywnościowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Osobiście wraz z Przewodniczącym Oddziału SITSpoż. koordynował i prowadził całą tę imprezę. W tym miejscu należy podkreślić osobiste zaangażowanie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego które wsparło finansowo całe przedsięwzięcie. Udział trzech stacji telewizyjnych oraz wielu dziennikarzy pozwoliło na bardzo szeroką promocję całego przedsięwzięcia zorganizowanego przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Przemysłu Spożywczego w Toruniu.                                                       

                                                                                         Bronisław Wesołowski                      

                                                                       Przewodniczący Rady Krajowej SITSpoż. 

Reklama

Partnerzy