IX Forum Sektora Wołowiny

pt. „Zrównoważona wołowina – wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”

Już po raz kolejny, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Rada Sektora Wołowiny oraz współorganizator Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych organizują Forum Sektora Wołowiny.

Udział w IX edycji Forum zapowiedzieli Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia 2023 r. w formacie hybrydowym: stacjonarnie w Hotelu Marriott w Warszawie al. Jerozolimskie 65/79, oraz z wykorzystaniem technik komunikacji zdalnej.

Zagadnienia jakie chcemy poddać dyskusji to rola WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym z uwzględnieniem:

  • roli społecznej produkcji bydła,
  • poprawy dobrostanu bydła,
  • redukcji substancji aktywnych w leczeniu zwierząt,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zarządzania jakością wołowiny.

Debatę rozpoczniemy dyskusją nt. społecznej roli zwierząt gospodarskich. Pod presją social mediów, w debacie publicznej w ostatnich latach zapominamy jak ważna rolę społeczną wypełnia produkcja zwierzęca. Tę część debaty poprowadzą sygnatariusze Dublin Declaration of Scientists Societal Role of Lifestock www.dublin-declaration.org

W kolejnej części skupimy się na próbie sfomułowania definicji zrównoważonej produkcji bydła mięsnego, żywca wołowego. Punktem wyjścia do debaty będzie tekst propozycji opracowany przez COPA COGECA w związku z toczącymi się pracami w Komisji Europejskiej, które mają zakończyć się w 2023 roku przyjęciem obowiązującej definicji w UE.

W dyskusjach IX Forum uczestniczyć będą między innymi przedstawiciele Copa Cogeca, UECBV (European Livestock and Meat Trading Union), Livestock Voice, Dublin Declaration of Scientists.

Więcej informacji na stronie: https://beefforum.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/beefforum.eu

Twitter: https://twitter.com/BeefForumEU

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Reklama

Partnerzy

Skip to content