Innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych dofinansowany przez NFOŚiGW

Na zdjęciu od lewej: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, Prezes Zarządu FABIOS Marek Kural. Fot. NFOŚiGW/K.Kuczek

Innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych dofinansowany przez NFOŚiGW

Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych – taki będzie efekt dofinansowania przez NFOŚiGW projektu firmy FABIOS w Białce. Uruchomienie innowacyjnego procesu produkcyjnego przyniesie istotne zyski środowiskowe: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji redukcję emisji dwutlenku węgla.

Dotacja w wysokości 3,9 mln zł dla przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej procesu suszenia osłonki poprzez zastosowanie kompaktowego zespołu stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym została potwierdzona umową 10 stycznia 2019 r. Podpisali ją w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu FABIOS Marek Kural.

Beneficjent z Białki w województwie małopolskim jest wytwórcą rozmaitego typu osłonek białkowych, które wykorzystywane są głównie w przemyśle mięsnym, przy produkcji wyrobów wędliniarskich. Służą one również jako opakowania do innych przetworów spożywczych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od 45 lat. Jego produkty są kupowane także w krajach Unii Europejskiej, w Europie Wschodniej, Azji, Ameryce i Australii. Firma nadal chce być konkurencyjna na krajowym i światowym rynku, dbając zarazem o środowisko naturalne. Nie bez znaczenia jest fakt, że w jej sąsiedztwie znajduje się Babiogórski Park Narodowy.

W ramach wspomnianego projektu FABIOS zainstaluje kompaktowy zespół stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym wraz z rekuperatorowym odzyskiem ciepła. Zespół przygotowania powietrza zostanie wdrożony na trzech istniejących liniach suszarniczych. Zakres prac modernizacyjnych obejmie wykonanie rurociągu gazowego, fundamentów i konstrukcji pod centrale, nowych kanałów wentylacyjnych, stacji przygotowania powietrza wraz z automatyką, instalacji zasilania elektrycznego dla nowych elementów linii. Całkowity koszt realizacji innowacji oszacowano na 11 144 050 zł, a dotacja z NFOŚiGW wyniesie dokładnie 3 900 417 zł.

W wyniku modernizacji i wdrożenia innowacyjnego procesu dojdzie do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej. Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się zaoszczędzenie energii końcowej (będącej sumą energii elektrycznej końcowej i cieplnej końcowej) o 6647 MWh/rok. Zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla o 1134 Mg/rok, przy założeniu produkcji w pierwszym pełnym roku działania instalacji na poziomie 5 525 497 kg masy rocznie. 

Dotacja dla projektu firmy FABIOS została udzielona przez NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego GEKON (Generator Koncepcji Ekologicznych). Jest to pierwszy w Polsce program branżowy w dziedzinie działań proekologicznych, wspólnie przygotowany i realizowany przez dwie instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program wspiera przedsiębiorców z sektora prywatnego, którzy prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe, a następnie wdrażają powstałe w ich wyniku proekologiczne, innowacyjne technologie. GEKON wychodzi naprzeciw wyzwaniom określonym w unijnej strategii Europa 2020 i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020. Jest też skorelowany z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Reklama

Partnerzy