Gospodarka mięsna nr 11.2023

SPIS TREŚCI

4             WIADOMOŚCI

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

6             EWA KAKIET-SPRINGER

                Jednorożce, czyli jak stworzyć coś czego nie ma

OSŁONKI

10           JERZY WAJDZIK

                Charakterystyka i przydatność technologiczna osłonek naturalnych

15           PAWEŁ SOBCZAK, WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK

                Folie kolagenowe

DODATKI

18           ADAM KOSTECKI

                Ocena możliwości tworzenia barwy peklowniczej z wykorzystaniem suszy owocowo-  

              warzywnych

OCENA JAKOŚCI

20           ANNA SZYMAŃSKA, JOANNA BOGUCKA

                Jakość produktów z różnych gatunków mięsa i ich mieszanin

KRONIKA

24           Jubileusz 30-lecia MULTIVAC POLSKA

Reklama

Partnerzy

Skip to content