Gospodarka Mięsna nr 9.2023

SPIS TREŚCI

4             WIADOMOŚCI

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

6             EWA KAKIET-SPRINGER

                Odcisk naszej stopy

PRZECHOWYWANIE

10           KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, DOROTA KUBIAK

                Metody przechowywania chłodniczego i ich wpływ na jakość mięsa

TECHNOLOGIA

16           AGNIESZKA STAREK-WÓJCICKA, JOANNA PAWŁAT

                Zimna plazma – nietermiczna technologia do konkretnych zastosowań w przemyśle mięsnym

ANALIZA BIAŁEK

20           JUSTYNA BUCHOLSKA

Analiza porównawcza wybranych sekwencji parwalbumin z mięsa w aspekcie możliwości uwalniania z nich bioaktywnych peptydów

ZAGROŻENIA

24           HALINA MAKAŁA

                Fałszowanie żywności. Cz. 2

Reklama

Partnerzy