Gospodarka Mięsna nr 5.2023

SPIS TREŚCI

4             WIADOMOŚCI

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

6             EWA KAKIET-SPRINGER

                Oswajanie Chatboota

10           SUROWIEC

DARIUSZ LISIAK, PIOTR WŁODAWIEC, KAROL BORZUTA, EUGENIA GRZEŚKOWIAK-LISIAK, PIOTR JANISZEWSKI

                Masa mięsa netto – analiza prawna i metodologiczna

16           GRILLOWANIE

                JERZY WAJDZIK

                Technologiczne aspekty przygotowania mięsa na grilla

21           ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, ANETA CEGIEŁKA, MARTA CHMIEL, EDYTA LIPIŃSKA, KAMIL PIWOWAREK

                Przeciwdrobnoustrojowe działanie marynat do mięsa

24           AGNIESZKA STAREK-WÓJCICKA, JOANNA PAWŁAT

                Produkty convenience i grillowe w sektorze mięsnym

28           EKONOMIA

                ROBERT MROCZEK

                Ocena sytuacji na rynku żywca rzeźnego w Polsce w 2022 roku