Gospodarka Mięsna nr 6.2023

SPIS TREŚCI

4             WIADOMOŚCI

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

6             EWA KAKIET-SPRINGER

                Listy do AI

TECHNOLOGIA

9             JERZY WAJDZIK

                Wędzenie, parzenie i pieczenie

TECHNIKA

14           MARIAN PANASIEWICZ, JACEK MAZUR

Ergonomiczne wymogi i specyfika oświetlenia hal oraz pomieszczeń w zakładach przetwórstwa mięsnego

TRENDY

20           ADAM KOSTECKI, JOLANTA MODZELEWSKA

                Produkty vege

EKONOMIA

24           MARCIN WROŃSKI

                Handel zagraniczny na rynku drobiu

KRONIKA

26           54 DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO