Gospodarka Mięsna nr 12.2021

SPIS TREŚCI

14 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

    JUBILEUSZ

16 85-lat dr inż. Adama Olszewskiego

    RYNEK PRZYSZŁOŚCI

18 „Is America back” – odrodzenie czy zmierzch „Amerykańskiego Stulecia”?

    EWA KAKIET-SPRINGER

    TRENDY

24 Rynek żywności ekologicznej

    ANETA CEGIEŁKA, KACPER SUDRA, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, MARTA CHMIEL

   JAKOŚĆ

32 Barwa mięsa jako jeden z determinantów atrakcyjności i jakości produktu spożywczego

    DAGMARA DRÓŻDŻ

    WZORCOWY SKLEP MIĘSNY

38 Dobre praktyki w sklepie mięsnym – dokumentacja systemu HACCP w sklepie mięsnym

    KATARZYNA GODLEWSKA

    EKONOMIA

44 Analiza przemian w rolnictwie województwa podkarpackiego w latach 2008-2020

    ADAM OLSZEWSKI

   CIEKAWOSTKI

49 Mięso i krew jako tabu pokarmowe

    JANUSZ R. MROCZEK

53 SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2021

Reklama

Partnerzy