Gospodarka Mięsna nr 12.2020

SPIS TREŚCI

10  WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

      PODSUMOWANIE ROKU

 14  Wzrost wyników i mocne społeczne zaangażowanie w grupie SOKOŁÓW SA

      TECHNOLOGIA

16  Przetwory w galarecie

      JERZY WAJDZIK

     SUROWIEC

24  Ekologiczne mięso – produkcja i jakość

      ANETA CEGIEŁKA, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK

     TRENDY

30 Peklowanie alternatywne

      ADAM KOSTECKI

      JAKOŚĆ

34  Obsługa reklamacji od strony zakładu

      KATARZYNA GODLEWSKA

      FELIETON

38   Dieta to „sposób bycia”

      FRANCISZEK KŁADŹ

42  SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2020

Reklama

Partnerzy