Gospodarka Mięsna nr 12.2020

SPIS TREŚCI

10  WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

      PODSUMOWANIE ROKU

 14  Wzrost wyników i mocne społeczne zaangażowanie w grupie SOKOŁÓW SA

      TECHNOLOGIA

16  Przetwory w galarecie

      JERZY WAJDZIK

     SUROWIEC

24  Ekologiczne mięso – produkcja i jakość

      ANETA CEGIEŁKA, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK

     TRENDY

30 Peklowanie alternatywne

      ADAM KOSTECKI

      JAKOŚĆ

34  Obsługa reklamacji od strony zakładu

      KATARZYNA GODLEWSKA

      FELIETON

38   Dieta to „sposób bycia”

      FRANCISZEK KŁADŹ

42  SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2020