Gospodarka Mięsna nr 11.2022

SPIS TREŚCI

4             WIADOMOŚCI

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

6             EWA KAKIET-SPRINGER

                Komu bije TikTok?

UBÓJ

12           WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK

                Przetwarzanie nieosłonkowych jadalnych ubocznych surowców rzeźnych

UTYLIZACJA

16           MARIAN PANASIEWICZ, JACEK MAZUR

Problemy techniczno-technologiczne i środowiskowe dotyczące wstępnej obróbki oraz oczyszczania ścieków w zakładach mięsnych

MIKROBIOLOGIA

22           ELŻBIETA ROSIAK

Wykorzystanie dostępnych on-line programów prognostycznych oraz bazy danych ComBase do oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego mięsa

SUROWIEC

24           IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, TOMASZ DROŻBA, EWA BURCZYK

                Ocena jakości mięśni piersiowych poddanych obróbce metodą sous-vide

EKONOMIA

33           ROBERT MROCZEK

                Rynek mięsny w Polsce – podstawowe informacje

Reklama

Partnerzy