Gospodarka Mięsna nr 10.2023

SPIS TREŚCI

4             WIADOMOŚCI

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

6             EWA KAKIET-SPRINGER

                Jaka przyszłość czeka pracę?

HIGIENA

10           MARIAN PANASIEWICZ, JACEK MAZUR

                Wybrane problemy utrzymania czystości i higieny w zakładach mięsnych

16           WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK, PAWEŁ SOBCZAK

                Podstawowe systemy zapewnienia higieny w zakładach mięsnych

SUROWIEC

18           JANUSZ R. MROCZEK

                Walory odżywcze mięsa drobiowego

ZNAKOWANIE

22           ANETA CEGIEŁKA, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI

                Wybrane zagadnienia ochrony znaku towarowego w Polsce

KRONIKA

28           30-lecie formy MULTIVAC

Reklama

Partnerzy