Gospodarka Mięsna nr 10.2021

SPIS TREŚCI

6 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

  RYNEK PRZYSZŁOŚCI

8 Globalne Migracje – proces stary jak świat

  EWA KAKIET-SPRINGER

  SYSTEMY NAPEŁNIANIA

12 Współczesne metody i technika nadziewania surowców i farszów mięsnych

  MARIAN K. PANASIEWICZ, GRZEGORZ ŁYSIAK

  TECHNOLOGIA

18 Zastosowanie metody sous-vide w przetwórstwie mięsa

  KATARZYNA TKACZ, MONIKA MODZELEWSKA-KAPITUŁA, KLAUDIA SKARZYŃSKA, WERONIKA    ZDUŃCZYK

  KLASYFIKACJA

22 Nowoczesne metody klasyfikacji tusz przeżuwaczy

  DARIUSZ LISIAK, KAROL BORZUTA, PIOTR JANISZEWSKI, EUGENIA GRZEŚKOWIAK

  WZORCOWY SKLEP MIĘSNY

26 Identyfikalność w sklepie mięsnym

   KATARZYNA GODLEWSKA

   FELIETON

28 Marketing – dziecko rynku

   FRANCIESZEK KŁADŹ

KRONIKA

31 Walne zgromadzenie UPEMI

Reklama

Partnerzy

Skip to content