Gospodarka Mięsna nr 10.2020

SPIS TREŚCI

4   WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

     MAGAZYNOWANIE

10  Nowoczesne systemy magazynowe i wyposażenie techniczne magazynów

      IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA

     TRENDY

14  Mięso in vitro – aspekty ekologiczne, etyczne i technologiczne

     JANUSZ R. MROCZEK, KAROLINA MROCZEK

     JAKOŚĆ

18  Przyjęcie i rozpatrywanie reklamacji od strony klienta

     KATARZYNA GODLEWSKA

     EKONOMIA

22  Analiza ekonomiczna produkcji w zakładzie mięsnym w aspekcie mocy wytwórczych, postępu            organizacyjno-technicznego i kosztów własnych

       MARIAN WINIARSKI

      BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY MASZYNACH

24   Kutry z obrotową misą

      WŁODZIMIERZ ŁABANOWSKI

     KRONIKA

     Walne zgromadzenie UPEMI

Reklama

Partnerzy