Gospodarka Mięsna nr 08.2021

Spis treści

 12 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

     RYNEK PRZYSZŁOŚCI

14 Uwaga urbanizacja

    EWA KAKIET-SPRINGER

    PAKOWANIE

18 Skuteczność innowacyjnych rozwiązań w zakresie pakowania wyrobów mięsnych

    JERZY WAJDZIK

30 Systemy pakowania mięsa i przetworów mięsnych

    KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, DOROTA KUBIAK

    MASZYNY

38 Charakterystyka i wykorzystanie przenośników taśmowych w zakładach przetwórstwa mięsnego

    MARIAN K. PANASIEWICZ, RYSZARD KULIG

    SUROWIEC

44 Problemy jakości mięsa drobiowego

    ANETA CEGIEŁKA, ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK

   WZORCOWY SKLEP MIĘSNY

52 Rozdzielność asortymentowa w sklepie mięsnym. Zagrożenia dla konsumenta

    KATARZYNA GODLEWSKA

   EKONOMIA

56 Rynek mięsny w Polsce – podstawowe informacje

   ROBERT MROCZEK

Reklama

Partnerzy