Gospodarka Mięsna nr 07.2021

   SPIS TREŚCI

6 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

   ZARZĄDZANIE

8 Co to jest optymalizacja?

   WOJCIECH MOSZCZYŃSKI

   UBÓJ

10 Procesy technologiczne uboju i ich wpływ na jakość surowca

   DAGMARA PRASEK

   ODPADY

18 Nowoczesne przetwarzanie odpadów poubojowych

    MARIAN K. PANASIEWICZ

    TECHNOLOGIA

22 Technologiczne uwarunkowania produkcji wyrobów drobiowych

    JERZY WAJDZIK

    MIKROBIOLOGIA

27 Jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne mięsa drobiowego oraz przetworów

     ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, ANETA CEGIEŁKA, EDYTA LIPIŃSKA

31 Potencjał technologii zimnej plazmy w sektorze mięsnym

     AGNIESZKA STAREK-WÓJCICKA, JOANNA PAWŁAT

    TRENDY

34 Czy mięso zostanie wyparte z naszej diety przez jego substytuty?

     MARTYNA BATORSKA

Reklama

Partnerzy