Gospodarka Mięsna nr 02.2022

SPIS TREŚCI

6 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

JUBILEUSZ

8    85 lat prof. Stanisława Tyszkiewicz

RYNEK PRZYSZŁOŚCI

10    EWA KAKIET-SPRINGER

„Światowy Karnawał Noworocznych Wyzwań”

KLIMATYZACJA

 16     ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, EDYTA LIPIŃSKA, ANETA CEGIEŁKA, MARTA CHMIEL

Mikroflora powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych zakładów mięsnych

CHŁODNICTWO

 20      JERZY WAJDZIK

Zamrażanie mięsa

DODATKI

24      HALINA MAKAŁA

Białkowe dodatki paszowe i wykorzystanie owadów w żywieniu drobiu

EKONOMIA

28       ADAM OLSZEWSKI

Stan i perspektywy rozwojowe rolnictwa ściany wschodniej kraju

33        ROBERT MROCZEK

Rynek mięsny w Polsce – podstawowe informacje

Reklama

Partnerzy