Gospodarka Mięsna nr 01.2022

SPIS TREŚCI

4 WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

8 RYNEK PRZYSZŁOŚCI

   EWA KAKIET-SPRINGER

 Kto chodzi spać głodny ten ma złe sny

 OSŁONKI

 10 PAWEŁ SOBCZAK, WIOLETTA ŻUKIEWICZ-SOBCZAK

    Pozyskiwanie i przydatność technologiczna osłonek naturalnych

DODATKI

 12 HALINA MAKAŁA

  Wpływ dodatków paszowych o działaniu immulogicznym, pre- i probiotyków oraz ziół na status     zdrowotny i jakość uzyskiwanego mięsa drobiu

EKONOMIA

16 ŹRÓDŁO: GOBARTO HODOWCA

Ponad 31,5 tys. gospodarstw zlikwidowało hodowlę świń w 2021 r.

RYS HISTORYCZNY

20 MARIAN WINIARSKI

Ocena funkcjonowania polskiego przemysłu mięsnego

FELIETON

28 FRANCISZEK KŁADŹ

Reklama – dziecko marketingu, często niesprawne

Reklama

Partnerzy