Gospodarka Mięsna nr 01.2021

SPIS TREŚCI

4  WIADOMOŚCI•WYDARZENIA

   PATOLOGIE W PRACY

6  Mobbing – degradacja podwładnego

   WOJCIECH MASZCZYŃSKI

   HANDEL

8  Niezbędne wyposażenie sklepów mięsnych

    DAGMARA PRASEK

12  Modernistyczne podejście do wyposażenia sklepu mięsnego

    AGNIESZKA STAREK-WÓJCICKA, EMILA OSMÓLSKA

   CHŁODNICTWO

16 Zasady eksploatacji lad i agregatów chłodniczych

     MARIAN K. PANASIEWICZ

   TECHNOLOGIA

21 Produkcyjne i poprodukcyjne kształtowanie barwy wędlin surowych dojrzewających

    JERZY WAJDZIK

Reklama

Partnerzy