GK Gobarto zamknęła rok pod znakiem integracji i porządkowania swoich struktur

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku ze sprzedaży przy przychodach w wysokości ponad 2,14 mld zł. Zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) wyniósł 46,59 mln zł.

Zeszły rok obarczony był niskim poziomem cen żywca wieprzowego przy niemal stałej tendencji spadkowej. W I kwartale ub. r. przeciętna cena skupu wyniosła ok. 4,47 zł/kg i była o ok. 10% niższa niż rok wcześniej, by w grudniu uzyskać poziom 4,17 zł/kg, co oznaczało spadek r/r o 8%. Jednym z efektów występowania tego zjawiska był spadek pogłowia świń, które w grudniu zeszłego roku wyniosło ok. 11 mln sztuk i było mniejsze niż w grudniu 2017 r. o ok. 880 tys. sztuk. W tym okresie największy spadek – 18%, odnotowano wśród loch. Dodatkowym utrudnieniem rynkowym były pojawiające się we wschodniej Polsce kolejne ogniska ASF. Mimo wielu barier rozwoju, w 2018 roku (wg danych GUS) polski eksport mięsa wieprzowego wzrósł o ok. 4,5%, z 484 do 505 tys. ton. Wzrosła również skala importu – o ok. 6,5% w stosunku do 2017 roku.

W tak trudnych warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w 2018 r. 3,5 mln skonsolidowanego zysku ze sprzedaży przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o 21,4% i wynoszących ponad 2,14 mld zł. Przychody z eksportu wyniosły 323,87 mln zł, czyli o 23,9% więcej r/r, co dało 15,08% udziału w przychodach ogółem (wzrost r/r o 0,3 pkt. %). Zysk EBITDA wyniósł 46,59 mln. Grupa odnotowała również stratę netto na poziomie 17,84 mln zł, co było efektem gorszych wyników finansowych w segmentach: Trzoda Chlewna i Przetwórstwo.

Pierwszy z segmentów – Trzoda Chlewna – został dotknięty niskim poziomem cen żywca wieprzowego. Rekordowo niskie notowania na niemieckiej giełdzie (ZMP) skutkowały spadkiem cen nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, przez co produkcja trzody chlewnej w zeszłym roku, biorąc pod uwagę rosnące ceny paszy oraz ograniczenia eksportowe, stała się mniej rentowna. W ostatnich tygodniach mamy do czynienia ze wzrostem cen żywca na niemieckiej giełdzie, co może być zapowiedzią stałego odwrócenia trendu spadkowego i powrotu do wcześniejszych, wysokich cen. Sytuację rynkową dodatkowo komplikowały utrzymujące się od 2014 roku zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz ustanowiony rok później zakaz sprzedaży wieprzowiny na terytorium Rosji dla wszystkich producentów europejskich.

Straty finansowe odnotowano również w segmencie Przetwórstwo, składającym się z grupy Silesia, która od grudnia 2017 r. wchodzi w skład GK Gobarto. Prowadzony jest tam proces porządkowania struktur oraz integracji biznesowej z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto. W zeszłym roku, w związku z zamknięciem zakładów w Ciechanowcu i Ciechanowie, trwało przenoszenie całej produkcji do Sosnowca, mające na celu optymalizację kosztów produkcji i logistyki. Zakończyło się ono sukcesem, niemniej generowało bardzo wysokie koszty obciążające zeszłoroczny wynik finansowy Grupy.

Najlepszy wynik w Grupie zanotował segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 1,68 mld zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 17,35 mln zł, natomiast EBITDA segmentu – 35 mln zł.

Nowa strategia na lata 2019-2024

Pod koniec stycznia tego roku zarząd Gobarto S.A. zakomunikował o przyjętej strategii rozwoju na lata 2019-2024, opierającej się na kilku kluczowych założeniach.

– „Planujemy wzmocnienie dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co przyczyni się do wzrostu efektywności i pozyskania dalszej przewagi konkurencyjnej. Będziemy też kontynuować rozwój produkcji tucznika w ramach programu Gobarto 500, który powstał w celu odbudowy rynku trzody chlewnej w kraju – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Grupa planuje również inwestować w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programy Gobarto 500 ferm tuczowych. Nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie budowa biogazowni. Co istotne, GK Gobarto nie zamierza się skupiać wyłącznie na rynku polskim. Dalsze rozszerzanie portfolio rynków eksportowych zapewni jej utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu przychodów eksportowych w strukturze przychodów ogółem. Z kolei trwająca integracja oraz optymalizacja segmentu przetwórstwa ma na celu wypracowanie optymalnego modelu jego funkcjonowania, przekładającego się na lepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. W tym segmencie kluczowa będzie rola Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Wzmocnienie pozycji rynkowej tej spółki jako jednego z liderów krajowego przetwórstwa mięsnego będzie możliwe dzięki wzrostowi produkcji i organicznemu rozwojowi sprzedaży przetworów z mięsa. W obszarze dystrybucji strategia zakłada zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje. W planach jest także aktywna komercjalizacja posiadanych nieruchomości poprzez ich sprzedaż i wynajem, jak również partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi.

Reklama

Partnerzy

Skip to content