GK Gobarto: ponad miliard złotych przychodów i ponad 45 mln zł EBITDA w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 13,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości ponad 1 mld zł. Zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) wyniósł 45,67 mln zł.

W I półroczu br. odnotowano systematyczny wzrost cen żywca wieprzowego. W omawiany okresie jego przeciętna wartość za 1 kg wynosiła w skupie 4,95 zł i była o 10,4% wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2018 r. Wzrost cen spowodował poprawę opłacalności chowu trzody, co przełożyło się na wzrost eksportu polskiej wieprzowiny. W okresie styczeń–kwiecień 2019 r. z Polski wyeksportowano 282 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 4% więcej niż przed rokiem. Eksport mięsa, stanowiącego 63% udziału w eksporcie, zwiększył się o 5%, a o 2% zmniejszył się wywóz przetworów wieprzowych. Mięso eksportowano głównie do krajów UE (70% udziału), m.in. do Niemiec (14%), Włoch (13%) i na Słowację (6%). Wśród krajów spoza UE największym odbiorcą były Stany Zjednoczone (13%). Z kole import żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych do Polski w okresie czterech miesięcy 2019 r. zmniejszył się o 6%, do 304 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Wzrostowi cen i eksportu towarzyszył spadek pogłowia trzody chlewnej. Na początku czerwca 2019 r. wynosiło ono 10 780,5 tys. sztuk i było mniejsze o 1,047 mln sztuk, tj. o 8,9% od stanu notowanego w tym samym czasie 2018 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2018 r. – niższe o 247,2 tys. sztuk, czyli o 2,2%.

W takich warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w I półroczu br. 20,59 mln zł zysku z działalności operacyjnej przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o 3% i wynoszących 1,09 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 126,7 mln zł, co dało 11,64 proc. udziału w przychodach ogółem. Zysk EBITDA wyniósł 45,67 mln zł, wzrastając r/r o 23,2%, natomiast zysk netto – 13,23 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 8% i wyniosły 881,97 mln zł, a zysk segmentu – 12,49 mln zł. EBITDA osiągnęła wartość 20,46 mln zł. Niewielką stratę odnotował segment Przetwórstwo, co było efektem zakończonej integracji przyjętych pod koniec 2017 roku spółek w celu rozbudowy zdolności Grupy w zakresie produkcji wędlin. Proces zakończył się sukcesem, a całą produkcję przeniesiono do zakładu w Sosnowcu. Niemniej generował on wysokie koszty związane z koniecznością podwojenia kosztów wynagrodzeń w obszarze relokowanej produkcji oraz zdublowania części kosztów stałych.

Z początkiem roku zarząd poinformował o wdrożeniu nowej strategii rozwoju na lata 2019-2024, opierającej się m.in. na wzmocnieniu dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego oraz inwestowaniu w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 chlewni. Nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie także budowa biogazowni.

– Mamy ambitne plany na przyszłość. Mimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z panującym wirusem ASF, nie rezygnujemy z dalszej ekspansji zagranicznej. Chcemy systematycznie poszerzać portfolio naszych krajów eksportowych oraz umacniać pozycję lidera w kraju. Między innymi w obszarze przetwórstwa mięsnego poprzez wzrost produkcji i organiczny rozwój sprzedaży przetworów z mięsa. Będzie to możliwe dzięki zakończonej integracji ZM Silesia z resztą grupy – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

W obszarze dystrybucji strategia rozwoju zakłada zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje. W planach jest także aktywna komercjalizacja posiadanych nieruchomości poprzez ich sprzedaż i wynajem, jak również partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi.

Intensywnie rozwijany jest program Gobarto 500, opierający się na partnerskiej współpracy z rolnikami. Jego ideą jest odbudowa rynku trzody chlewnej w kraju. Systematycznie poszerzany jest zasięg terytorialny projektu o nowe regiony Polski. Niedawno zostały oddane do użytku pierwsze budynki inwentarskie na Mazowszu. Aktualnie trwają finalizacje kolejnych umów.

Reklama

Partnerzy