GK Gobarto: Ponad 68 mln zł EBITDA po trzech kwartałach 2019 r. Rosną też przychody

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała ponad 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 1,72 mld zł. Zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) wzrósł r/r o 61,6% i wyniósł 68,64 mln zł.

Od początku roku ceny żywca wieprzowego utrzymują się na wysokim poziomie. W sierpniu br. wyniosły 5,85 zł/kg, natomiast we wrześniu – 5,91 zł/kg. Wzrost cen przekłada się na większą opłacalność chowu trzody chlewnej, co skutkuje utrzymaniem wysokiego poziomu eksportu mięsa wieprzowego. W okresie od stycznia do sierpnia br. wyniósł on 310 tys. ton wobec 327 tys. ton w roku 2018. Najwięcej mięsa wieprzowego z Polski sprowadziły Niemcy (46 tys. ton) oraz Stany Zjednoczone (ponad 34 tys. ton). Import zaliczył niewielki spadek – o 10%, a w jego strukturze dominowały: Niemcy (23%), Belgia (29%) oraz Dania (16%). Wzrost cen żywca wieprzowego wynikał m.in. ze spadku pogłowia trzody chlewnej i związanej z nim niższej podaży rynkowej. W czerwcu 2019 roku pogłowie wyniosło 10 781 tys. sztuk i było o 8,9% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe spadki, bo aż 13,3%, zanotowano w pogłowiu tuczników, który wyniósł 13,3%. Znacząco zmniejszyła się również liczebność loch – do poziomu 754 759.

W tak dynamicznym otoczeniu rynkowym Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach tego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 32,45 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o blisko 10% i wynoszących 1,72 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 199,49 mln zł, co dało 11,58 proc. udziału w przychodach ogółem. Grupa wypracowała 68,64 mln zysku EBITDA, notując wzrost r/r aż o 61,6%, natomiast zysk netto uzyskał poziom 20,61 mln zł, a zysk ze sprzedaży – 23,12 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,74% i wyniosły 1,37 mld mln zł, a zysk segmentu – 20,65 mln zł. Wysoki poziom cen żywca wieprzowego poskutkował wzrostem przychodów segmentu Trzoda Chlewna  r/r o 42,14% do wartości 141,91 mln zł oraz wypracowaniem zysku w kwocie 15,39 mln zł.

Grupa Gobarto, mimo wielu wyzwań rynkowych związanych m.in. z obecnością wirusa ASF oraz rosnącymi kosztami pracy, z powodzeniem realizuje nową strategię rozwoju na lata 2019-2024.

– Rosnące ceny żywca wieprzowego sprawiają, że produkcja trzody chlewnej znów zaczyna być opłacalna. Aktualnie realizujemy duże projekty inwestycyjne w zakresie rozbudowy zaplecza surowcowego. – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

W ramach projektu odbudowy polskiego rynku trzody chlewnej, prowadzony jest program integracji tuczu – Gobarto 500 – skierowany do hodowców trzody, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki współpracy z dużym producentem rolnik otrzyma pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w budowie nowoczesnego budynku inwentarskiego, stałe miesięczne wynagrodzenie i dostęp do innowacyjnych technik hodowli. Trwają prace nad rozwojem terytorialnym projektu. Pierwsze obiekty inwentarskie działają już w województwie kujawsko-pomorskim czy wielkopolskim. W ostatnim czasie uruchomiono gospodarstwa na Mazowszu.

Reklama

Partnerzy