Finalizacja zakupu zakładów przetwórstwa mięsa Grupy Pini

Dnia 31 maja Smithfield Foods Inc. zakończył proces akwizycji dwóch zakładów przetwórstwa mięsa: Pini Polska oraz Hamburger Pini, a także projektu inwestycyjnego Royal Chicken. Nabyte spółki zarządzane będą przez Animex Foods, największego w Polsce producenta mięsa i przetworów mięsnych, części Smithfield Polska. Transakcja uzyskała pozytywną decyzję UOKiK. 

Akwizycja zakładów Grupy Pini to część strategicznych planów rozwoju Smithfielda. Dzięki jej finalizacji Animex Foods znacząco zwiększy swoje moce produkcyjne. Nowoczesne wyposażenie zakupionych obiektów oraz wprowadzona specjalizacja i optymalizacja produkcji zapewnią wytwarzanie produktów mięsnych najwyższej jakości. 

Zakup spółek Grupy Pini podniesie konkurencyjność oferty Animexu, umacniając jego pozycję jako lidera polskiego przemysłu mięsnego. Zwiększy zarazem możliwości eksportowe Animexu, wobec rosnącego wśród zagranicznych konsumentów popytu na wyroby firmy. W perspektywie długofalowej akwizycja wzmocni też polską branżę mięsną na rynku krajowym i międzynarodowym.  

Aktualni pracownicy Pini Polska oraz Hamburger Pini zostaną włączeni do struktur Animex Foods.  

Animex będzie też dążyć do utrzymania obecnych warunków współpracy z dotychczasowymi dostawcami Grupy Pini. 

Reklama

Partnerzy