Ekologiczne chłodnictwo dla przemysłu mięsnego

Zaostrzenie branżowych przepisów F-gazowych, stopniowe wycofywanie tradycyjnych czynników chłodniczych, o wysokim współczynniku GWP1 i ich rosnące
ceny – zmuszają producentów urządzeń chłodniczych do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wprowadzania zmian w stosowanych technologiach chłodzenia
i mrożenia. Jednym z głównych współczesnych trendów jest wprowadzanie czynników chłodniczych o GWP poniżej 750. Producenci urządzeń chłodniczych
zwracają się ku naturalnym czynnikom, takim jak: CO2 (dwutlenek węgla), R290 (propan), NH3 (amoniak) oraz czynnikom z grupy A2L.
CO2 (R744) jest obecnie uznawany za gaz najbardziej perspektywiczny i efektywny spośród naturalnych czynników chłodniczych dla branży magazynowania
i handlu żywnością. Pozwala zbudować energooszczędne układy chłodnicze, zapewniające bezpieczeństwo przechowywanej żywności, optymalizację kosztów
oraz dbałość o środowisko naturalne. Może być bezpiecznie stosowany w komorach chłodniczych, supermarketach, obiektach gastronomicznych i
sklepach każdego rodzaju.
Poniższy przegląd agregatów chłodniczych dedykujemy zwłaszcza służbom technicznym branży mięsnej, spożywczej, jednak każdy Szef i Właściciel znajdzie w nim
także coś dla siebie.
Warto wiedzieć, jakie urządzenia na CO2 proponuje się dla branży w ostatnich czasach …

Reklama

Partnerzy