EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW W SEKTORZE MIĘSNYM

Przedstawiciele branży mięsnej zmagają się obecnie z wieloma wyzwaniami. Do najważniejszych z nich należą rosnące ceny paliwa, energii, braki kadrowe, zmieniające się preferencje klientów oraz kwestie środowiskowe. Otwieranie nowych rynków eksportowych oraz rozwijanie współpracy na już istniejących jest także niezwykle ważnym elementem strategii wielu polskich producentów w branży mięsnej. Warto nadmienić, że nadal głównym odbiorcą mięsa z Polski jest Unia Europejska. To wszystko skłania firmy działające w sektorze mięsnym do szukania rozwiązań, które będą pomocne w optymalizacji procesów operacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości produktów, będą efektywne kosztowo i proekologiczne. Pooling paletowy CHEP pomaga także w optymalizacji kosztów.

Polega on na wynajmie palet w systemie współdzielenia i ponownego ich wykorzystania, w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Zastępuje tradycyjny model dysponowania paletami na własność. W efekcie obniżane są koszty operacyjne klienta związane z posiadaniem palet, ich przechowywaniem czy konserwacją. Pozwala to na obniżenie nakładów kapitałowych oraz usprawnia przepływ gotówki. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą m.in. zostać przeznaczone na rozwój biznesu.

Z punktu widzenia łańcuchów dostaw oznacza to, że dostarczane produkty muszą być dostosowane do wymogów poszczególnych rynków, zarówno pod względem zachowania ciągłości dostaw oraz bezpieczeństwa i jakości produktu. Firma CHEP, największy dostawca rozwiązań dla łańcucha dostaw doskonale to rozumie, a dysponując w samej Europie około 160 mln nośników, jest w stanie zaspokoić potrzeby w kwestii dostępności palet. Obszerna sieć europejska CHEP wspiera rozwój eksportu swoich klientów na rynki poza Polską. Niebieskie palety – drewniane i plastikowe, cieszą się zaufaniem zarówno producentów, jak i sieci handlowych. Wykonane są z certyfikowanych materiałów, są ustandaryzowane, odpowiednie do automatycznych linii, bezpieczne i trwałe oraz regularnie serwisowane w rozległej sieci centrów serwisowych CHEP. Palety, aby spełniały specyficzne warunki transportu produktów mięsnych, przechodzą testy w certyfikowanym przez ISTA (International Safe Transit Association) centrum badawczym CHEP, gdzie poddawane są działaniu m.in. wysokiej oraz niskiej temperatury, przechodzą testy drgań i uderzeń.

Pooling paletowy CHEP pomaga także w optymalizacji kosztów. Polega on na wynajmie palet w systemie współdzielenia i ponownego ich wykorzystania, w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Zastępuje tradycyjny model dysponowania paletami na własność. W efekcie obniżane są koszty operacyjne klienta związane z posiadaniem palet, ich przechowywaniem czy konserwacją. Pozwala to na obniżenie nakładów kapitałowych oraz usprawnia przepływ gotówki. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą m.in. zostać przeznaczone na rozwój biznesu.

„Stawiamy na otwarty dialog z naszymi klientami, aby opracować rozwiązania i dobrać nośniki odpowiednie do potrzeb ich biznesów. Jako pionier gospodarki o obiegu zamkniętym wspieramy ich w osiąganiu lepszych wyników środowiskowych, dostosowaniu się do wymagań unijnych, oczekiwań rynku i konsumentów. Dążymy do tego, aby łańcuchy dostaw naszych klientów były wydajne, stabilne i zrównoważone, a ich produkty na czas trafiały na półki sklepowe” – podkreśla Marek Kołodziejczyk, szef Działu Obsługi Klienta, CHEP Polska i kraje bałtyckie. Ze względu na znaczną produkcję CO2 w sektorze mięsnym, firmy z tej branży są pod presją i muszą podejmować kroki mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko. Jest to oczekiwane przez konsumentów oraz ważne w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Jest to duże wyzwanie, ale możliwe do zrealizowania. W kwestii łańcuchów dostaw z pomocą przychodzi zrównoważony model poolingu CHEP, który zmniejsza zużycie surowców, emisję gazów cieplarnianych oraz redukuje odpady. Przejście na zrównoważone rozwiązania ma pozytywny wpływ na środowisko, procesy i koszty.

Reklama

Partnerzy

Skip to content