Branża drobiarska wychodzi naprzeciw antybiotykom

Czy ograniczenie leczniczego stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej jest możliwe? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć prelegenci konferencji pt. „Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju Polskiej Branży Drobiarskiej: ANTYBIOTYKI”. Spotkanie zorganizowała Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przy wsparciu Zakładu Chorób Ptaków Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Od połowy roku wdrożone zostaną nowe plany działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oparte na koncepcji „Jedno Zdrowie”. Właśnie dlatego podjęto decyzję o organizacji wydarzenia poświęconego jednemu z najczęściej podnoszonych tematów: antybiotykom. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora drobiarskiego zarówno z Polski, jak i z Unii Europejskiej. Wśród nich znaleźli się Greame Dear – prezes organizacji ELPHA, Birthe Steenberg  -sekretarz generalny stowarzyszenia a.v.e.c., dr Krystian Popławski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jacek Boruta – dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii, Łukasz Dominiak – dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Profesor Piotr Szeleszczuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. „W ramach struktury naszej Izby powołaliśmy Komisję Zrównoważonego Rozwoju, przyjęliśmy do naszej organizacji nowych członków, którzy specjalizują się w tej tematyce, a teraz spotykamy się na pierwszej z dwóch konferencji, dedykowanej zagadnieniu zrównoważonej produkcji. Ze względu na to, że cywilizacyjne potrzeby ludzkości nieustannie się zmieniają, każda branża powinna pochylać się nad bezpieczeństwem i jakością produktu oraz poszanowaniem środowiska naturalnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów”, powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG.

Zakres poruszanych kwestii jest tak obszerny, że organizatorzy zdecydowali  podzielić spotkanie na trzy sesje tematyczne. W pierwszej z nich, przedstawiającej problematykę branży na poziomie unijnym i globalnym, udział wzięła m.in. Birthe Steenberg, sekretarz generalny a.v.e.c. „Działania w kierunku ograniczenia stosowania antybiotyków na przykładzie Holandii rozpoczęły się w 2007 roku, a od 2009 roku zauważamy wyraźny spadek ich użycia. Obserwujemy również akcje środowisk drobiarskich w innych państwach i razem – tak jak dziś – dyskutujemy, o tym jakie kroki podejmować dalej. KRD-IG, jest jednym z największych członków naszej organizacji, z którym wymieniamy się doświadczeniem i wierzę, że uda się nam wypracować rozwiązania, które wpłyną na jeszcze mniejsze stosowanie tych środków leczniczych”.

Druga sesja dotyczyła alternatywy dla antybiotyków, o czym opowiedział m.in. prof. Piotr Szeleszczuk, Kierownik Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynarii oraz Zakładu Chorób Ptaków. Według niego kluczem do sukcesu jest m.in. przestrzeganie zasad bioasekuracji. „Poprawienie ogólnej odporności u drobiu na choroby jest możliwe poprzez odpowiednio wybraną paszę oraz zmaksymalizowanie wchłaniania składników odżywczych. Ponadto istotne jest zarządzanie mikroflorą, kontrolowanie funkcji immunologicznych, ale bezdyskusyjną podstawą są zasady bioasekuracji, której celem jest zminimalizowanie możliwości wprowadzenia mikroorganizmów wywołujących choroby do środowiska chowu przez np. nowo zakupione zwierzęta, ludzi, pojazdy czy zwierzęta domowe. Najistotniejszym wskaźnikiem, mówiącym o faktycznym zużyciu leków jest średnia ilość antybiotyku podawana zwierzętom w przeliczeniu na specjalną jednostkę, czyli tzw. PCU (ang. Population Correction Unit). Naszym celem jest osiągnięcie 50mg/PCU a może nawet mniej. Obecnie wskaźnik ten wynosi 140,8 mg/PCU i warto podkreślić, że w większości krajów UE, w tym w Polsce, ma tendencję spadkową. Stosowanie antybiotyków powinno się odbywać według generalnej zasady – tak mało jak to możliwe, ale tak często jak jest to konieczne”.

Spotkanie zakończyła część poświęcona podejściu firm hodowlanych oraz paszowych do rozwoju zrównoważonej produkcji drobiarskiej. Według Johana van Arendonka, dyrektora ds. innowacji i technologii w Hendrix Genetics, ogromny wkład w rozwój zrównoważonej produkcji drobiarskiej mają firmy hodowlane. „Ograniczenie stosowania antybiotyków to jedno z wyzwań, przed którymi stoi branża drobiarska. Dotyczy to dużych, ale w szczególności małych zakładów produkcyjnych. Warto wprowadzać obejmujący całą firmę system monitorowania użycia antybiotyków oraz zdefiniować standardy ich odpowiedzialnego stosowania, by hodować zwierzęta w środowisku, w którym leki te wykorzystywane są tylko do leczenia zwierząt. Właśnie dlatego niezwykle istotna jest zrównoważona produkcja, czyli jej sprawność, jakość oraz zapewnienie dobrostanu. Stosując się do tych zasad, a w szczególności hodując drób w dobrych warunkach, stosowanie antybiotyków może zostać ograniczone”, dodał.

Wydarzenie zostało skierowane do uczestników łańcucha dostaw związanych z chowem żywca oraz produkcją mięsa drobiowego, a także do podmiotów wspierających. „Sukces polskiej branży drobiarskiej, jest widoczny na całym świecie. Nasz sektor dalej chce się rozwijać, wymieniać wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami globalnego rynku, dlatego warto wiedzieć jak wygląda zrównoważona produkcja w innych krajach. Planujemy pochylić się nie tylko nad kwestią ograniczenia stosowania antybiotyków, ale również nad problemami zrównoważonego rozwoju w szerszym kontekście. Mam tu na myśli sprawy związane z ponownym wykorzystaniem wody w procesie technologicznym czy zastosowaniem energii odnawialnej. Właśnie dlatego kolejna konferencja, która odbędzie się jesienią br., zostanie poświęcona m.in. tej tematyce”, podsumował Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG.

Reklama

Partnerzy